تکه ای از متن پایان نامه :

 

ارزیابی عملکرد می­تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد شود و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد دستگاه­ها فراهم نماید. همچنین ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی، پرسش و چالش در مورد روش انجام کارها و نحوه تخصیص منابع می­شود و تضمین اینکه ارزش” کوشش­های کاری” انجام شده همیشه در سطح بالایی قرار گیرد، تنها از طریق نظام های سنجش و اندازه گیری عملکرد امکان پذر می باشد. (کوهزادی، 1389)

 

2-8 ویژگی­های نظام ارزیابی عملکرد اثربخش

  • روشن و مشخص بودن معیارها و شاخص­ها
  • قابل اندازه گیری بودن شاخص­ها
  • قابل حصول بودن اهداف و انتظارات و استانداردهای تعریف شده.
  • معطوف به نتیجه بودن.
  • معطوف به زمان بودن.

از نظر برناردین و دیوسل چهار اصل کلی بایستی رعایت شود:

  • رعایت موارد قانونی در ارزیابی شامل:
  • استاندارد بودن روشن
  • همسان بودن شیوه­های ارزیابی
  • ابلاغ انتظارات در قالب استانداردها
  • محتوای نظام ارزیابی عملکرد:

اقدامات اصلاحی تعیین می­شود. در واقع هرکجا شکافی بین نتایج واقعی و اهداف پیش بینی شده وجود داشته باشد، فرصتی نیز برای بهبود و پیشرفت فرایند هست.

انجام مهندسی مجدد: بعضی از سازمان­ها، فعالیت مهندسی مجدد را در پاسخ به شناسایی فاصله به وجودآمده بین اهداف و عملکرد انجام می­دهند. فرایند مهندسی مجدد در این سازمان­ها بر روی دوره زمانی عملیات، ساختار سازمانی، تأمین منابع خارج از سازمان تکنولوژی و سود انجام می‎گیرد.

بهبود فرایند: با در نظر داشتن نتایج ارزیابی، اگر اهداف عملکرد برآورده نشود، در بسیاری موارد اقدامات اصلاحی انجام می­گیرد. متقابلاً هنگامی که نتایج از حد انتظار فراتر رود، به مقصود توسعه و گسترش اهداف، تنظیم مجدد اهداف صورت می­گیرد.

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم