تکه ای از متن پایان نامه :

 

عوامل اجتماعی و زمینه‌ای مورد مطالعه لیپست عبارتند از: سن، درآمد، تعلیم و تربیت، نژاد، جنس، اقامت، شرایط اجتماعی، تأهل، عضویت در سازمان‌ها (سو، ‌۱‌۳‌۷‌۸: ۶۹- ۶۶).

 

3-9-3-2- رابرت دال

رابرت دال حتی پیش از لیپست مباحث خود را درمورد دموکراسی آغاز کرده بود. به عقیده او دموکراسی تنها در قالب پلی گارشی امکان تحقق دارد و به همان میزان که جوامع پیشرفت می‌کنند، متکثرتر می‌شوند و گروه‌های متنوع‌تری پدید می‌آید، زمینه رقابت گسترده‌تر و ایجاد دموکراسی فراهم می‌شود.

رابرت دال مشارکت سیاسی را مورد تحلیل قرار داده و عوامل تسهیل کننده ورود به مشارکت سیاسی را مطرح نموده و توانسته مدلی را برای تبیین رفتار مشارکتی طراحی نماید. مدل دال بیشتر مبتنی بر ابعاد فردی و روانی می باشد که به نوعی بی‌ارتباط با گزاره‌های مربوط به نظریه مبادله نیست. به نظر دال عوامل زیر بر مشارکت تأثیر مستقیم دارند که در صورت بروز و تحقق آن‌ها، مشارکت را در پی خواهند داشت:

‌‌۱- فرد برای پاداش‌های حاصل از مشارکت ارزش بالایی قائل باشد.

‌‌۲- مکانیزم مشارکت را در نیل به هدف در قیاس با سایر مکانیزم‌ها مؤثرتر بداند.

‌۳- نسبت به دستیابی به نتایج، اطمینان لازم را داشته باشد.

‌۴- برای مشارکت از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد.

‌۵- در ذهن خود نوعی احساس آمادگی و برخورداری از دانش و اطلاعات وتوانایی برای انجام دادن اقدام را داشته باشد.

۶- در ورود به مشارکت و در جریان مشارکت، خود را4-9-3-2- ‌بیگانگی اجتماعی – سیاسی

مفهوم بیگانگی به‌طور گسترده‌ای در علوم انسانی به مقصود تبیین بعضی از اشکال کنش‌ها و واکنش‌ها، جریانات اجتماعی، واقعیت‌ها‌ی پیرامونی، فشارهای روانی و فشارهای بیرونی و نیز جهت توضیح انفعال، بی‌علاقگی و عدم مشارکت سیاسی، اجتماعی و صور آسیب شناختی مشارکت، توسط بعضی از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته می باشد که در ذیل به بعضی از دیدگاه‌های پرداخته می‌شود:

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه