تکه ای از متن پایان نامه :

 

معامله فرد ديوانه و مست به علت عدم تصور صحيح از معامله، باطل می­باشد.

2- سنجش يا تدبر[1]:

در اين مرحله، بشر مي‌انديشد كه از انجام يا ترك اقدام چه منافعي را تحصيل و چه مضاري را دفع مي‌كند. آرمانهاي مختلفي در ذهن بشر وجود دارند. در اين حالت عوامل هيچ ترجيحي بر يكديگر ندارند.

3- ميل نفس يا تصميم[2]:

از ميان عوامل فوق، نفس بشر سرانجام نسبت به يكي از آنها مشتاق مي‌شود .اين تمايل كه رضا ست، با پيدايش تصميم ملازمه دارد و در معني وسيع كلمه مي‌توان از رضا، به تصميم نيز تعبيرمی­شود[3].

پاره­ای از فقها مانعيت اکراه، اکراه غير يا شرطيت عدم اکراه را ذکر کرده­اند.[4] و ضمن این که گفته اند مکره مانع اکراه را  ( و نه کره ) دارد ، رضا را اعم از ذاتی و عقلی می دانند و مکره و غیر مکره را از جهت وجود شرط طیب نفس برابر می دانند[5]

کسانی که اختيار را به معناي طيب نفس نمی دانند و بلكه به معناي عدم اكراه    می دانند می گویند : « ماهيت انشاء، به قصد وقوع منشاء می باشد. وقتي­كه قصدي نيست منشاء هم به­وجود نمي‌آيد. اين قصد، عين اختيار براي وقوع منشاء می باشد. اختيار چيزي به طور حقيقي يا اعتباري، متوقف بر ترجيح وجود بر عدم آن، در نظر فرد مختار می باشد. زیرا ميل نفس به آن، موجب مي‌شود اراده و قصد به آن تعلق گيرد و همين ميل می باشد كه طيب نفس ناميده مي‌شود. بنابراين قصد انشا، به معناي انتخاب معامله و اعتبار طيب نفس (تا چه رسد رضاي به آن) می باشد.

[1]. Délibération .

[2] .Volition .

  1. 1. محمدحسين نائينی، پیشین ، ص380 : « فانه ( مکره ) مختار فی الفعل الا ان هذا الاختيار نشأ عن غير اختيار » .
  2. روح الله موسوی خميني، پیشین، ص 57 .
  3. 3. . محمد حسين الاصفهانی، حاشيه کتاب المكاسب، پژوهش عباس محمد آل سباع (قم: نشر انوار الهدي ، 1418، چاپ اول) ج2، ص40

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه