تکه ای از متن پایان نامه :

 

بدست می دهد. بار- اُن[1] (2000) تاکید می کند که (EQ-1 ) برای اندازه گیری هوش هیجانی و اجتماعی طراحی شده می باشد نه سنجش رگه های شخصیت یا قابلیت شناختی ،این مؤلف الگوی خود را چند وجهی ، مرتبط با پتانسیل اقدام به جای عملکرد و معطوف برفرآیندبه جای نتیجه در نظر می گیرد و در تعریف عملیاتی هوش هیجانی آن را مجموعه ای از قابلیت های غیر شناختی ، صلاحیت ها و مهارتهایی که توانایی فرد را برای مقابله موفقیت آمیز با خواسته ها و فشارهای محیطی تحت تاثیر قرار می دهند می داند .

به علاوه کنترل هیجانات مختلف ایجاد شده در موقعیت استرس زا برای انجام اقدام موفق ضروری می باشد . به نظر می رسد مواجهه کار آمد تأثیر محوری در هوش هیجانی داشته باشد. ( گم و همکاران ، 2005 )  اظهار کردند که اکثر افراد با هوش هیجانی ، مواجهه موفق تری دارند زیرا که آنها با دقت ، حالات هیجانشان را درک و ابراز می کنند ، می دانند چگونه و چه وقت احساساتشان را اظهار کنند و می توانند به گونه کارآمد، حالات خلقی شان را تنظیم کنند.

بر همین قیاس بار-اُن[2] (2002 ) نیز پیشنهاد داد که کنترل استرس و توانایی انطباق ، دو عنصر اصلی هوش هیجانی به شمار می آیند . به عبارت دیگر ، مواجهه انطباقی ، ممکن می باشد همانند هوش هیجانی در اقدام ، تسلط بر هیجانات ، رشد هیجانی و فرق شناختی و هیجانی تصور شود که به فرد اجازه می دهد تا در یک دنیای پر از چالش رشد کند. تعاریف هوش هیجانی متفاوتند.

همیشه واضح نیست که آیا هوش هیجانی به معنی یک « متغیر پیامد » می باشد ؛ یعنی حل موفقیت آمیز چالش های هیجانی یا یک (توجه)برای کنترل رویدادهای چالش برانگیز که اظهار آن مطابق با وابستگی های محیطی ، تفاوت دارد . به عنوان یک توجه ، هوش هیجانی از طریق فرآیندهای خاص یا رفتارهایی که

[1]– Bar-On

[2]-Bar-On

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه