تکه ای از متن پایان نامه :

 

فيزيكي مي باشد، اين شركت ازمنابع فيزيكي تشكيل يافته می باشد. يك سيستم ادراكي عموماً يك تصوير ذهني درذهن مدير می باشد مانند تصاوير يا خطوطي كه برروي يك برگه كاغذ يا درشكل الكترونيكي ذخيره شده دررايانه می باشد(مك لويد، 1378).

در شكل 1-2جريان كامل يك سيستم اطلاعات مديريت نشان داده شده می باشد. همانطور که ملاحظه میشود سیستم اطلاعات مدیریت نیز مانند تمامی سیستم ها از الگوی کلی و عمومی سیستم ها پیروی می کند و شامل ورودی[1] (که در سیستم مذبور، دادها را تشکیل می دهد)، خروجی[2] (که محصول را نمایان می سازد)، فرایند[3] و پسخوراند[4] می باشند. در سیستم مذکور آنچنان که از شکل آن نیز پیداست، سیستم مدیریت یک فرا سیستم و سیستم اطلاعات یک خرده سیستم مرتبط با آن می باشد که همکاری مجموعه این سیستم ها،سيستم اطلاعات مديريت را شامل می شود.

 

مبدأ توجه سیستمی به اواخر دهه 1950 و اوایل دهه1960 میلادی باز می شود. توجه یا رویکرد سیستمی در حوزه مهندسیِ سیستمها به وجود آمد و اولین بار بصورت جدی در طراحی سیستم های الکترونیک، مکانیک، نظامی و فضایی به کار گرفته شد. از این توجه میتوان برای تشخیص نیازها، شناسایی مسائل، تعیین شرایط حل مسأله و تعیین راه حلهای مطلوب از بین گزینه های مختلف استفاده کرد. رویکرد سیستمی، ما را در انتخاب بهترین راه حل و مؤثرترین ترکیب راه حلها، همچنین در جریان اجرا و ارزشیابی، کمک می کند.در توجه سیستمی همه اجزای درون سیستم با هم ارتباط متقابل دارند؛ برای مثال در یک جامعه مشخص، مسایل سیاسی بر مسایل اقتصادی تأثیر می گذارد و مسایل اقتصادی به نوبه خود بر آموزش پرورش، بهداشت و فرهنگ جامه تأثیر دارد (نوروزی، 1390).

همانند بسیاری از زمینه ها نظیر تجارت و صنعت، دست اندرکاران آموزش به دنبال شناخت نیروی پتانسیل موجود در زمینه های نظری و عملی سیستم ها، با علاقه روزافزونی به کشف مفهوم سیستم ها

1- Input

2-Out put

3– Process

4- Feed back

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه