تکه ای از متن پایان نامه :

 

باشدو مطالعه امکانسنجی استقرار این سیستم در آموزش و پرورش بر پیشرفت سریعترنظام تعلیم وتربیت(از نظر مدیریت براطلاعات تحصیلی دانش آموزان) وبه طبع آن جامعه منجر خواهد شد؛ لزوم ایجاد و بکار گیری این سیستم در حوزة آموزش و پرورش کشورمان چه در سطح مدرسه یا منطقه هنوز بصورت جامع و متقن مورد مطالعهو مطالعه قرار نگرفته می باشد.

ضرورت و اهميت پژوهش

امروزه كاربرد فناوري اطلاعات روز به روز در حال گسترش می باشد.از ديد اسميت استروف[1](1997) به طور كلي سازمان شامل سه هستهمی باشد:

1- فرايند تصميم گيري

2- جريان اطلاعات

3- جريان مواد (واتسون، 1385).

فناوري اطلاعات بر روي هر سه هسته فوق مي تواند تأثيرگذار باشد. كاربرد فناوري اطلاعات، سازمان ها را قادر مي سازد امتياز هاي مهمي از قبيل موارد زير را كسب كنند:

  • صرفه جويي در هزينه و بهبود بخشيدن جهت تبادل اطلاعات.
  • اجتناب از خطاي انساني هنگامي كه وظايف تكراري يا بسيار پيچيده می باشد.
  • صرفه جویي مالي به دليل كاهش ضریب خطا در زمان انجام وظايف.
  • ادغام و هماهنگي چندين وظيفه در يك وظيفه.
  • بهبود بخشيدن كارائي و اثر بخشي سازماني.

سازمان هاي پيشرفتة امروزي استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات را به عنوان يك روش دستيابي به كارايي و اثر بخشي، حائز اهميت مي شمارند. سيستم اطلاعات در ايران در مدت

[1] – Smite.Strove

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه