تکه ای از متن پایان نامه :

 

قرار در کف آزادگان نگیرد مال / نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال.(گلستان:67)          (دهخدا : 5)

2-آب در غربال کردن: به محال و سفه پرداختن

قرار در کف آزادگان نگیرد مال / نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. (گلستان:67)     (همان: 8)

3- آب را از سر بند بایستی کرد.

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند / که چو پر شد نتوان بستن جوی.( گلستان: 171)                 (همان : 9)

زینهار از قرین بد زنهار / و قنا ربنا عذاب النار.( گلستان: 100)

ندیدستی که گاوی در علف زار / بیا لاید همه گاوان ده را .(گلستان: 88)

با به آن یار گشت همه لوط / خاندان نبوتش گم شد .(گلستان:62)

گلی خوشبوی در حمام روزی / رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری / که از بوی دلاویز تو مستم

بگفتا من گلی ناچیز بودم / ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال هم نشین در من اثر کرد / و گر نه من همان خاکم که هستم .( گلستان:51)

هر که با به آن نشیند هیچگاه روی نیکی نبیند.( گلستان: 177)           (دهخدا :43-41)

10- آن چه دلم خواست نه آن شد / آن چیز که خدا خواست همان شد .

خدا کشتی آنجا که خواهد برد / اگر ناخدا جامه بر تن درد. (بوستان: 2642)                  (دهخدا : 50)

11- آن کس می باشد اهل بشارت که اشارت داند

اگر عاقلی یک اشارت بس می باشد . ( بوستان: 905)                          (دهخدا:59)

12- آن که فیل می خرید رفت .

دیگ منه کآتش ما سرد شد.(گلستان:138)                                                             (دهخدا: 52)

13- آواز دهل از دور هول باشد.

چو بانگ دهل هولم از دور بود / به غیبت درم عیب مستور بود.( بوستان: 125)                  (دهخدا:70)

14- آهسته برو همیشه برو.

رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن.( گلستان: 151)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه