تکه ای از متن پایان نامه :

 

برآورد اقلام تعهدی، بطور بالقوه بر قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده تاثیر می گذارد. این امر نشان می دهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن بیشتر تحت تاثیر رویدادهای ناپایدار قرار می گیرد، بحدی که ضریب پاسخ جزء تعهدی سود بطور قابل ملاحظه ای از ضریب پاسخ جزء نقدی آن کمتر می باشد(چاریتون و همکاران[1]،2001). ریچاردسون و همکاران(2005) نشان دادند که افزایش انحراف در اندازه گیری اقلام تعهدی موجب انحراف در ضریب پایداری اقلام تعهدی در مقایسه با ضریب پایداری جریان نقدی می شود. همچنین، اصول پذیرفته شده حسابداری در بعضی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن می باشد بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد(بوبکری[2]، 2012). بر این اساس، مساله اصلی پژوهش حاضر در نظر داشتن پایداری اقلام تعهدی و اجزای آن در راستای تحلیل میزان قابلیت اعتماد این اقلام و مقایسه آن با پایداری جریانات نقدی شرکتهای نمونه آماری می باشد. همچنین، برآورد فعالان بازار سرمایه در خصوص میزان پایداری اقلام تعهدی و رفتار آنها در تعدیلات آتی انتظاراتشان موردنظر قرار می گیرد. پس، سوال اصلی پژوهش بصورت زیر اظهار می شود.

  • پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی چه تفاوتی دارد و سرمایه گذاران چه واکنشی به آن دارند؟

 

[1]Charitou, A., Clubb, C., & Andreou, A

[2]Boubakri.F

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه