تکه ای از متن پایان نامه :

 

، ‌۱‌۳‌۷‌۵: ۹‌۲).

بخشی از تعاریف مربوط به مشارکت نیز اختصاص به مفهوم مشارکت سیاسی دارد که در ذیل به بعضی از آن اشاره می‌شود.

در دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی مشارکت سیاسی عبارت می باشد از: مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه انحصاری جامعه، در انتخاب رهبران، شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست‌گذاری عمومی می باشد. وینر مشارکت سیاسی را چنین تعریف می‌کند: مشارکت سیاسی هر اقدام داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره‌ای یا مستمر، شامل روش‌های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران، سیاست‌ها و اداره امور عمومی در هر حکومت محلی یا ملی می باشد. هانتینگتون و نلسون هم تعریف مشارکت سیاسی را چنین اظهار می‌کنند: مشارکت سیاسی کوشش‌های شهروندان غیردولتی به مقصود تأثیر نهادن بر سیاست‌های عمومی مسأله اصلی در تعاریف ذکر شده مشارکت، انگیزه مشارکت می باشد. این نوعی برداشت روان‌شناسی اجتماعی پیرامون انگیزه‌ها و زمینه‌های مشارکت‌پذیری مردم در مورد مطالعه ارتباط بیگانگی سیاسی و اجتماعی می باشد. مقصود از اشاره به این مفهوم در این مقطع آن می باشد که یکی از مشخصه‌های عمده در تعریف و شناسایی مشارکت در امور اجتماعی- سیاسی و … خودانگیختی، اراده و خواست مردم به مشارکت می باشد و تنها در چنین شرایطی می باشد که مشارکت معنا و مفهوم اصلی خود را یافته و به عنوان اهرمی خودکار، در راستای توسعه، آبادانی، رشد و ارتقاء جامعه به کار خواهد با میزان زحمت و کوشش

‌۳- مقبولیت اجتماعی: مقبولیت اجتماعی اظهار‌گر ارزش، تکریم و منزلتی می باشد که برای یک فرد از سوی خانواده و جامعه در نظر گرفته می‌شود.

‌۴- پایگاه اقتصادی و اجتماعی: این متغیر شاخص تلفیقی می باشد مرکب از میزان درآمد خانوار، سطح تحصیلات فرد، رتبه با نمره منزلت شغلی و میزان دارایی، مایملک و متعلقات آزمودنی‌ها که نشانگر موقعیتی می باشد که فرد در سلسله مراتب اجتماعی. (قشربندی اجتماعی) احراز کرده می باشد (محسن تبریزی، ‌۱‌۳‌۷‌۸: ۹‌۳).

فصل حاضر از دو بخش اصلی تشکیل یافته می باشد. در بخش اول، تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع مشارکت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن همراه با نتایج به دست آمده ارائه شده می باشد. در بخش دوّم نیز مهم‌ترین نظریات مرتبط با موضوع آورده شده می باشد. مانند نظریه پردازان صاحب نظر مکتب نوسازی مانند دانیل 

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه