پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

یا به‌عبارت‌دیگر حجم نمونه به اشباع نظری[1] سؤال‌های موردبررسی بستگی دارد. به‌این‌ترتیب که وقتی محقق به این نتیجه برسد که پاسخ‌داده‌شده یا مصاحبه­های انجام‌شده با افراد مطلع به‌اندازه‌ای به هم شباهت دارد که منجر به تکراری شدن پاسخ­ها یا مصاحبه­ها شده می باشد و داده­های جدید در آن‌ها وجود ندارد، جمع­آوری اطلاعات و انجام مصاحبه را کافی دانسته و از انجام مصاحبه دست کشید. در پژوهش کنونی محقق اگرچه با مصاحبه با 12 نفر از جوانان به اشباع نظری دست‌پیدا کرد، اما مصاحبه­ها را تا 15 مصاحبه ادامه داد. هم­چنین در این پژوهش در مورد بزرگ‌سالان از مصاحبه 10 به بعد به اشباع نظری رسیدیم و داده­ها را تا مصاحبه 12 ادامه دادیم.

مصاحبه، راهنمایی مصاحبه برای مصاحبه­های بعدی تنظیم شد؛ و به همین ترتیب تا رسیدن با اشباع نظری ادامه پیدا کرد.

3-7 روش تجزیهوتحلیل داده­ها

تحلیل داده­ها در رویکرد نظریه زمینه­ای در قلب پژوهش تجربی قرار دارد. درواقع به گفته اشتراوس وکوربین (1390): «فرآیند گردآوری و تحلیل داده­ها یک‌درمیان انجام می­شود». تفسیر داده­ها در اینجا به تدوین نظریه و نیز شکل دادن به بنیانی برای گردآوری داده­های اضافی و تصمیم­گیری درمورد اینکه کدام داده­ها در مرحله بعد انتخاب شوند کمک می­کند. به همین دلیل در اینجا فرآیند خطی که در آن داده­ها گردآوری و سپس تفسیر می­شوند کنار گذاشته می­شود و در عوض از فرآیندی که در آن گردآوری داده­ها و تفسیرها درهم‌تنیده‌اند استفاده می­شود. درواقع در این روش تفسیرها داده­ها نمی­تواند مستقل از گردآوری یا نمونه­گیری انجام شود. تفسیر در اینجا همان مرجعی می باشد که بر اساس آن تصمیم می­گیریم که چه داده­ها یا موردها را نمونه بگنجانیم و یا این داده­ها چگونه و با چه روشی بایستی گردآوری شوند. روش­های مختلفی برای کار با داده­ها در فرآیند تفسیر آن‌ها هست. این روش­ها درروش نظریه زمینه­ای عبارت‌اند از کدگذاری باز[2]، کدگذاری محوری[3] و کدگذاری گزینشی[4]. البته نباید این روش­ها را به‌کلی متمایز یا به لحاظ زمانی متمایز و مجزا از هم در نظر گرفت، بلکه این­ها روش­های مختلف کار با داده­ها هستند که محقق در صورت نیاز آن‌ها جابه­جا یا مفهوم­سازی می­کند. بااین‌حال فرایند تحلیل داده­ها با کدگذاری باز آغاز می­شود و با نزدیک شدن به مراحل پایانی تحلیل بیشتر کدگذاری گزینشی مطرح می­شود. مقصود از کدگذاری در اینجا عبارت می باشد از عملیاتی که طی آن داده­ها تجزیه، مفهوم­سازی و به شکل تازه­ای در کنار هم قرار می­گیرند (فلیک،1391: 329). در اینجا به‌صورت مجزا هریک

[1] – Theoretical Saturation

  Open coding.[2]

 Axial coding.[3]

 Selective coding.[4]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه