پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آیرونی نمایشی(dramatic irony): در این نوع آیرونی،  خواننده و نویسنده از واقعیاتی با خبرند که قهرمان داستان از آن بی خبر می باشد و ناآگاهانه در جهت خلاف آن کوشش می کند،  اما سرانجام با واقعیت روبرو می شود. آیرونی نمایشی را در تراژدی ها – خصوصاً تراژدی های کلاسیک – ،  آیرونی تراژیک می نامند که عناصر ثابتی مانند خواست و اراده خدایان،  یک قربانی آیرونی و یک ناظر دارد. در واقع در این نوع آیرونی،  قربانی آیرونی درگیر اتفاقی می شود که خلاف آن چیزی می باشد که انتظارش را می کشیده می باشد،   اما ناظر آیرونی از آغاز می  داند پایان ماجرا خلاف انتظار قربانی خواهد بود. آیرونی نمایشی در حالتی موثرتر به نظر می رسد که نه فقط تماشاگر یا خواننده،  بلکه شخصی در داخل نمایش یا روایت نیز از بی خبری قربانی با خبر باشد. آیرونی نمایشی یا طنز دراماتیک که یکی از تمهیدات طرح و توطئه می باشد،  خود در چند حالت به وجودمی آید:

۱. اطلاعات مخاطبان درمورد موضوع مورد بحث بیش از قهرمان داستان می باشد.

۲. کردار شخصیت داستانی خلاف عقل و مقتضیات موجود می باشد.

۳. میان آن چیز که شخصیت داستانی از اعمالش افاده می کند و نتیجه نهایی که از آن عاید می شود تقابلی بارز هست.

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه