تکه ای از متن پایان نامه :

 

در موادي بين پسر و دختر ارتباط نزديكي وجود داشته می باشد و دختر باردار شده می باشد كه براي حفظ آبروي خود و خانواده، دختر را شوهر مي دهند.2

مصلحت اعم از مصلحت جسمي يا مالي و معنوي می باشد، به عنوان مثال، اگر براي درمان يا رهايي از فساد اخلاقي يا محيط نامناسب خانوادگي يا فقر مالي ازدواج صغير لازم بود اين معافيت قابل تقاضا بود، البته بايد توجه داشت كه تمام مصالح فرد بايد مورد توجه قرار گيرد كه اين به عهده دادگاه می باشد و اگرتفاوت­هاي عمده­اي بين اين دو ماده هست كه يكي از 5 سالگي و عدم تناسب در تعبير اصلاح ماده 1041 حكايت دارد: 1- در ماده 1041 مصوب 1313 نكاح قبل از رسيدن به يك سن متعارف و معمول كه همواره  شرائط جسمي و روحي را در بر مي­گيرد منع شده بود ولي ماده 1041 جديد، نكاح پيش از بلوغ را ممنوع تلقي كرده می باشد. تا اين­جا مشكلي پيش نمي­آيد چرا كه به گواهي قرآن به روايات و فقه، بلوغ مجوز نكاح، بلوغ طبيعي و كامل بوده كه معمولاً با سن مندرج در ماده 1041 قانون مدني سابق (13 سال و 15 سال) مطابقت دارد. ولي مشكل در سن بلوغ می باشد كه در تبصره ماده 1210 آمده می باشد «هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد» كه در اقدام مشكلاتي به دنبال داشته و از طرفي معمولاً در عرف هم به اين نوع ازدواج تن در نمي­دهند. و اما در مورد ماده جديد 1041 قانون مدني كه «نكاح قبل از بلوغ ممنوع می باشد.»

تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.

ممكن گفته شد كه اين ماده ناظر به قبل از بلوغ بوده و در خصوص صحت ازدواج دختران و پسران پس از بلوغ اظهار نظر نشده می باشد و چه بسا دختر و پسر به بلوغ برسند ولي توانايي فكري و جسمي ازدواج نداشته باشند.1 ولي اين سخن قابل ايراد می باشد چرا كه معيار در ازدواج، بلوغ و عدم بلوغ می باشد.2 و علت تغيير ماده 1041 قانون مدني هم، اين بوده می باشد و اصل كلي اين­كه با رسيدن فرد به بلوغ، مجوز نكاح فراهم مي­شود و تبصره ماده اشاء بر اصل كلي كه منوط به اجازه ولي دانسته. مفهوم مخالف/ ماده 1041 اين می باشد كه دختر و پسري كه به بلوغ رسيده­اند مي­توانند ازدواج كنند.

تبصره ماده 1041 قانون مدني جديد: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي­باشد در آغاز ممكن می باشد به ذهن آيد، آن­چه در اصل ماده ممنوع شده، در تبصره مباح دانسته شده می باشد نه به صورت استثناء. در صورتي كه شرط اصلي نكاح، بلوغ می باشد و در ماده 1064 قانون مدنيهم آمده می باشد: «دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه مخصوص نمايد» به عبارت ديگر شخص غير بالغ اهليت تمتعسابقه خانواده­اش دختر را به عقد او در مي­آورد تا ازدواج با تأمل و تحقيق لازم صورت گيرد چرا كه دختران تجربه لازم را ندارند. اين با ايراداتي مواجه شده مانند اين كه چه بسا اين مسائل در مورد پسر هم صادق باشد و از طرفي اگر خود دختردورانديش تر از پدر بوده باشد معلوم نيست چاره چيست؟ 1

در مورد ايراد اول مي­توان گفت كه اولاً ولايت به خاطر حمايت از پسر و دختر بوده و تا زماني می باشد كه به سن رشد نرسيده­اند ولي همين كه فرد كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي­شد. استثنائاً در مورد دختران آن هم در امر ازدواج ولايت استمرار داشت چرا كه از نظر مصلحت و وضعيت زندگي اجتماعي و خانوادگي دختران آسانتر در معرض فريب و مشكلات ناشي از ازدواج ناموفق قرار مي گيرند كه در مورد پسر كمتر می باشد.

در مورد ايراد دوم بايد گفت كه: اولاً دختر به عنوان يكي از طرفين عقد ازدواج بايد قاصد بوده و رضايت داشته باشد. ثانياً در صورتي كه پدر بخواهد از حق اجازه خود سوء استفاده كند امكان زوال ولايت پدر و جد پدري در اين خصوص پيش­بيني شده می باشد كه دختر مي­تواند با دادن دادخواست اجازه براي ازدواج، به طرفيت ولي خود، با معرفي كسي كه مي­خواهد با او ازدواج كند و با ذكر خصوصيات شخص و مهريه… از دادگاه اجازه ازدواج بگيريد.

     3) ماده 1043 قانون مدني. در ماده 1043 مصوب 1313 آمده بود: «نكاح دختري كه

2- صفايي، سيدحسین، حقوق مدني خانواده، انتشارات دانشگاه تهران،ص89 .

1- عنايت، سيدحسن، بررسي ق اصلاح موادي از ق.م فصلنامه حق 64، ص 76.

2- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، نشر ميزان، ج 1، ص 72.

1- منوچهريان، مهرانگيز، انعقاد قوانين اساسي و مدني و كيفري ايران از نظر حقوق زن ، سازمان داوطلبان حمايت خانواده، ص33.

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه