پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 کاود  شکی نیست، ‌اما کنایه در هر حال قابل فهم می باشد.هاچئون[1] در کتاب “بوطیقای پست مدرنیسم” می گوید: “نوشتار پسامدرن تایید می کند  –  یعنی  اظهار  ایجابی دارد  – و سپس عمداً در اینکه اصولی که اظهار کرده می باشد  حکم ارزش،   نظم،  معنا‌،  کنترل و هویت را دارند تردید  می کند … و به این ترتیب در اصول بنیادی لیبرالیسم  بورژوایی شک می کند. “(هاچئون،  ‌5:1988) “می توان گفت کنایه اصلی در این می باشد  که  اینان  شاخه ای را از  بیخ می برند  که  خود  روی آن نشسته  اند.” (برتنز،  1382: 188)در واقع اقدام پیروان پست مدرنیسم، ‌جلوه ای از آیرونی خودکاهی  می باشد. به این ترتیب می توان داستان پست مدرن را  رهایی بخش دانست، ‌زیرا که  تصورات قبلی درمورد  زبان،  بازنمود،  سوژه  و غیره را بر هم زده  و به گونه ای موثر بنیاد همه فرا روایات و همه باورها و ارزشهایی  را که  منشاء در آن فرا روایات دارند  فرو  می ریزند، ‌اما پیوسته در حال فرو   ریختن خود نیز هستند.خود را به  سخره  می  گیرند (آیرونی  خود کاهی)،  داستانی و  غیر  واقعی  بودن خود را آشکارا نشان  میدهند (آیرونی رمانتیک)، ‌مانع از هر نوع کوشش برای تفسیر  می شود و عمداً ‌از پاسخ دادن به سوالاتی که خود مطرح  کرده می باشد طفره می رود. نوشتار

[1] Linda Hutcheon

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه