تکه ای از متن پایان نامه :

 

2- منشاء معامله مضطر، ضرورت می باشد؛ آن هم ضرورتي كه بيش از حد معمولي و متعارف باشد. ضرورت­هاي عادي معامله را اضطراري نمي‌كند؛ زیرا به هر حال اكثر معاملات در حال ضرورت و نياز انجام مي‌شوند. اما علت معامله مكره، تهديد خارجي می باشد.

3- داعي مستقيم مكره، رفع فشار؛ اما داعي مستقيم مضطر، به دست آوردن عوض می باشد، هرچند كه داعي غيرمستقيم او رفع فشار می باشد.

4- اكراه، رافع حكم وضعي می باشد؛ در حالي كه اضطرار، رافع حكم وضعي نيست. هرچند كه حديث رفع[1] هر دو را به ظاهر شامل مي‌شود؛ اما معامله اضطراري محكوم به بطلان نيست؛ زیرا در صورت بطلان معامله ناشي از اضطرار، شخص در حالت اضطرار باقي مي‌ماند و اين مخالف با امتنان و توسيع بر اشخاص می باشد.[2]

اگر معامله مضطر باطل اعلام شود، بايد بسیاری از معاملات عقلايي نيز باطل اعلام شوند؛ چراکه در زمان حاجت و نياز انجام مي‌شوند.[3]

براي مثال كسي كه براي پرداخت دين خود، مجبور به فروش خانه‌اش مي‌شود، چنان­چه معامله‌اش را صحيح تلقي نكنيم، در حالت اضطرار باقي مي‌ماند؛ در حالي كه در اكراه، رفع حكم وضعي نه تنها موجب مشقت نمي‌شود، بلكه موجب توسيع بر اشخاص می باشد .

يك- ادله خاصي هست كه بيانگر عدم نفوذ معامله مكره می باشد كه در مورد مضطر چنين ادله‌اي وجود ندارد.[4]

  1. 1. توضیح حديث رفع در ص 163و169 رساله­ی حاضر.

2 . محمدحسين النائيني، ، منية الطالب (قم: موسسه النشر الاسلامی، 1418 ،چاپ اول ) ج1 ، ص384. از امام معصوم سؤال كردند: آيا گرفتن ربح از مضطر ربا می باشد؟ امام(علیه السلام) فرمودند: «مگر نديده‌ايد كه چه فقير و چه ثروتمند نمي‌خرد مگر به وقت ضرورت؟ خريد و فروش كنيد اما ربا نگيريد»: محمد حرّعاملي، پیشین، باب 40، حديث1، ص447. در برخي از احاديث، معامله با مضطر جايز اما مكروه اعلام شده می باشد: حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائلو مستنبط المسائل (بيروت: مؤسسهآل البيت علیهم السلام لإحياء التراث، 1987.) ج3، ص282، باب 33، حديث 1 و 2.

3 محمدكاظم طباطبایی يزدي، پيشين، ص120.

  1. 1. محمد كاظم طباطبایی يزدي، پيشين، ص120.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه