تکه ای از متن پایان نامه :

 

مرزهاي سنتي اكراه و اشتباه را از بين برده‌اند و در حقيقت با لباس واحد «عيب اراده»، همه را ‌پوشانده اند. از زيان ديده )چه مكره و چه مدلس( بايد به يك نحو حمايت شود؛ اعم از اين­كه طرف عقد يا ثالث باشد.[1]

مخالفين جدايي اکراه و اشتباه، معتقدند که اين نوع استدلال ضعيف می باشد؛ زیرا بشر مدني مي‌تواند از اكراهي كه از طريق آن تهديد مي‌شود، جلوگيري نمايد؛ در حالی که رهايي از خدعه‌هاي تدليس كنندگان آسان نيست.[2]

به طور اختصار می توان به تفاوت های اکراه و تدلیس در ذیل اشاره کرد :

1- از تفاوت­هايي که می­توان ذکر نمود (هرچند که نويسندگان فرانسوی متذکر آن نشده اند)،  اين می باشد که اکراه، همواره جنبه اثباتی و وجودی دارد اما تدليس، گاه بُعد سلبی به خود می­گيرد. برای مثال در عقد بيع، فروشنده از ابراز عيب کالا خودداری می کند و در نتيجه خريدار به اشتباه می افتد.

در اين­که عامل سکوت می تواند از عناصر تشکيل دهنده تدليس باشد يا خير، ميان نويسندگان اختلاف ­نظر می باشد. علاوه بر نفی و اثبات اين رکن، پيشنهاد سومی توسط بعضی ازكه با او تباني كرده می باشد باشد.[3] اما در قانون جديد مصر[4] براي ابطال عقد و معیوب شدن اراده شرط شده­می باشد كه طرف عقد بايد از اكراه ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وی فرض شود. در غير اين صورت موجب فساد اراده نمی­شود.[5] با اين بيان، تفاوتي ميان اكراه و تدليس از اين جهت وجود ندارد.

3- اعمال ناشي از اكراه، نظم عمومي را تهديد مي‌كند؛ در حالي كه تدليس چنين نيست[6].

[1] .François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette op.cit, Nº 246.

[2]. Henri Capitant et Colin ( A )  ,Traité de Droit Civil   ) Paris: Siery,1961,  11e édition) T 2, p .288.

1 .  محمد سامي مازن، پيشين، ص31.

2 .ماده 128 ق.م. مصر: «اذا صدر الاكراه من غيرالمتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم هذا الاكراه».

.3 . محمد كامل مرسي بك، پيشين، ص371.

4 . محمد سامي مازن، پيشين، ص 31.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه