تکه ای از متن پایان نامه :

 

يكي از دو يا چند چيز اكراه بر جامع و نه بر خصوص فرد فرد افراد می باشد و اين معنا منافي با طبيعي كلي در ضمن هر فرد از افراد ندارد. لازمه اين مطلب اين می باشد كه هر فردي مي‌تواند مصداق مكره عليه باشد نه اين­كه به نفسه خود مكره عليه باشد؛ زيرا، واضح می باشد كه بين تعلق اكراه بر چيزي از آغاز و بين تعلق اكراه به چيزي به واسطه كلي، تفاوت می باشد.

اختيار كردن فردي از افراد (بعد از تعلق به كلي) از باب اضطرار می باشد و از این رو میان اكراه بر بيع خانه و اكراه بر يكي از دو چيز تفاوت می باشد. يعني در مورد اول، موضوع به نفسه مورد اكراه می باشد. اما در دومي، اكراه بر جامع می باشد ولي خصوصيت هر يك از اين دو مورد، مورد اكراه نيست.[1]

هرگاه اكراه بر دو يا چند مورد باشد، حالات مختلفي براي آن مي‌توان تصور كرد:

اگر اكراه بر فعل مباح و معامله‌اي شود و مكره معامله را انتخاب كند حكم به بطلان معامله نمي‌شود، اين مورد متعلق اضطرار و اكراه نيست؛ زیرا مكره مي‌توانست فعل مباح را انتخاب كند. پس انتخاب بيع ناشي از طيب نفس و رضا می باشد.[2]

اگر اكراه بر بيع صحيح و فاسد شود، ممکن می باشد گفته شود اکراه بر جامع( جامع صحیح و فاسد)می باشد . در پاسخ بایستی گفت : آن چیز که  اكراه بر آن تعلق گرفته (جامع) اثري ندارد تا با اكراه رفع شود و آن چیز که  اثر دارد (يعني بيع صحيح) اكراه بر آن نيست تا اثر آن رفع شود.[3]

ممکن می باشد گفته شود جامع وجود خارجی ندارد بلکه با خصوصيت موجود    می شود، پس اکراه بر جامع، اکراه بر خصوصيت نیز هست، پس اثر آن به علت اکراه رفع می­شود.

    در پاسخ بايد گفت: خصوصيت نه مورد اکراه و نه مقدمه اکراه می باشد، هرچند بين وجود جامع و وجود خصوصيت، ملازمه می باشد؛ اما باعث ملازمه بين حکم اين دو نمي شود. اکراه بر جامع بين فرد مؤثر و غير مؤثر فقط به لحاظ جامع بودن می باشد؛ و مفروض اين می باشد که جامع اثری ندارد . اگر جامع نسبت به

3 . همانجا.

1 .ابوالقاسم خويي، پيشين، ص311

2 . همانجا.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه