تکه ای از متن پایان نامه :

 

ب) قرارداد ارفاقي و ابراء 

در موردي که طلبکاران از قسمتي از طلب خود صرف نظر مي کنند، آيا اين اقدام با در نظر داشتن لفظ «صرف نظر» همان ابراء در قانون مدني می باشد يا خير؟

قانون مدني در ماده 289 ابراء را تعريف مي کند: «ابراء عبارت از آن می باشد که دائن از حق خود به اختيار صرف نظر کند.» وجه اشتراک ابراء و قرارداد ارفاقي در صرف نظر کردن دائن از طلب خود می باشد.

در ابراء نیازی به اراده مدیون نیست و با اراده دائن به تنهایی تحقق می پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون سلطه به اعتبار آن نمی زند. برای تحقق ابراء شرایطی نیاز می باشد که دسته ای از آن مربوط به شخص ابراء کننده می باشد و دسته ای دیگر مربوط به موضوع ابراء می باشد. وجه اشتراک ابراء و قرارداد ارفاقی در صرف نظر کردن دائن از طلب خود می باشد. شرایطی که در ابراء برای دائن لازم می باشد برای طلبکار در قرارداد ارفاقی هم لازم می باشد و همچنین شرایط ابراء شونده که قابل انطباق با تاجر ورشکسته می باشد، زیرا هر دو معلوم و معین می باشند. در ابراء دائن معمولاً از کل حق خود صرف نظر می کند اگرچه مانعی برای ابراء جزئی از دین نیست.[1]

علي رغم شباهت هايي که بين ابراء و صرف نظر کردن از قسمتي از مطالبات در قرارداد ارفاقي توسط طلبکاران هست، نمي توان گفت اين اقدام ابراء می باشد زیرا که:

اولاً: ابراء يک اقدام حقوقي يکجانبه «ايقاع» می باشد، در حاليکه قرارداد ارفاقي اقدام حقوقي دو جانبه (عقد) می باشد.

فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي 

در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود. قانون مدني هم مقرراتي عام براي اعمال حقوقي، به ويژه انعقاد عقود مقرر مي نمايد و اين مقررات به عنوان شرايط اساسي عقود در هر عقدي لازم می باشد. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقي از حيث انعقاد محدود به قواعد پيش بيني شده نمي شود و قانون تجارت هم تشريفات خاصي قائل شده می باشد.

قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم هست. از مطالعه شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب‌هایی در این زمینه جلب می کنیم.[2]

 

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 

[1] . سنهوری عبدالرزاق احمد ، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش کیا، منصور امینی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ص 480.

[2] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج 1 و 2- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج 2-4.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی