تکه ای از متن پایان نامه :

 

۱) بتا

هر قدر ترتيب يا توالي بازدهي هاي مورد انتظار آينده شركت پر ريسك تر باشد، در صورت ثابت ماندن ساير عوامل، از نظر سرمايه گذار ريسك گريز آن ارزش كمتري خواهد داشت. براي سرمايه گذاري كه در انواع گوناگون دارايي ها سرمايه گذاري مي نمايد بتا معياري می باشد براي محاسبه ريسك. از آنجا كه سرمايهسود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه (و نه سهامداران) قرار مي گيرد؛ از اين رو، ضريب واكنش در برابر سود خالص براي شركت هايي كه وام هاي سنگين دارند در مقايسه با شركت هايي كه بدون بدهي مي باشند (در صورت ثابت ماندن ساير عوامل) کمتر می باشد. همچنين دالي وال، ليو فارگر (1991) و بيلينگز (1999) در پژوهش های خود به اين نتيجه رسيدند كه شركت هايي با وام سنگين تر داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص پايين ترو همچنين در شركت هايي كه نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام بالاتر بود ضريب واكنش در برابر سود خالص پايين تر بود. هنگام بحث درمورد اثر بالا رفتن فرصت مربوط به ضريب واكنش در برابر سود خالص يادآور مي شويم؛ شركت هايي كه داراي رشد بالاي سود خالص هستند، مشاهده خواهند كرد كه نگراني بازار نسبت به ريسك ورشكستگي كاهش مي يابد، زيرا رشدسود خالص موجب افزايش ايمني اوراق قرضه منتشر شده خواهد شد. اگروضع بدين گونه باشد رشد بالاي سود خالص (ونه وام اندك) موجب مي شود شركت هايي كه داراي وام اندك هستند يا هيچ بدهي ندارند شاهد بالا رفتن ضريب واكنش در برابرسود خالص باشند. با وجود اين، بيلينگز به اين نتيجه رسيد، هنگامي كه رشد سود خالص كنترل شود، ضريب واكنش در برابر سود خالص، كماكان با اهرم مالی (وام) ارتباط معكوس دارد (كاسنيك و مك نيكول[1]، 2009)

۳) تداوم اخبار

[1]Kasznik, R. and M.F. McNichols

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه