پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آیرونی کلامی ضمنی،  یک شکل ساختاری می سازد که دو معنی را تقویت می کند. پس گسترده تر از آیرونی کلامی می باشد،  زیرا در آیرونی کلامی تناقض و کنایه در سطح واژگان می باشد اما در آیرونی ساختاری،  ساختار کلام می باشد که تناقض ایجاد می کند.  با در نظر داشتن تعاریف،  این آیرونی را می توان مشابه آیرونی موقعیت قرار داد. در آیرونی موقعیت،  میان آن چیز که عملاً اتفاق می افتد با واقعیت (میان ظاهر موقعیت و واقعیت آن) نا همخوانی هست. به عبارت دیگر،  آیرونی موقعیت،  چرخش غیرمنتظره رخدادهاست. بعضی منتقدان،  آیرونی موقعیت را زیر مجموعه آیرونی ساختاری می دانند. (a glossary of literary terms,p.42-43)

یک مثال از آیرونی ساختاری، شخصیت سخنگوی بی تجربه در مقاله “یک پیشنهاد فروتنانه” سویفت[1]، ‌پدر طنز اجتماعی انگلستان می باشد. او یک اقتصاد دان روشنفکر می باشد که به طور نامعقولی یک پیشنهاد شایسته! برای بچه های مستضعف و فقیر  “ایرنی” ارائه می دهد. او پیشنهاد می کند کودکان بی سرپرست و فقیر را برای استفاده از گوشت آنها در معرض فروش بگذارند. این کار بنا به استدلال او چند فایده دارد مانند آن که از تعداد بچه های گدا می کاهد،  دیگر اینکه مادران بی پول که با بچه بیشتر،  گرفتار فقر و تنگدستی بیشتر می شوند به این

[1] Jonathan Swift

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه