پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مسیح می باشد. این  نامگذاری بدون هیچ فریبکاری آیرونیک می باشد زیرا که دارای تناقضی آشکار می باشد. (بن بست راهی می باشد که نجاتی ندارد،  درحالیکه مسیح بایستی راه گشا باشد،  این یک تناقض می باشد).

  1. عنصر تضاد ظاهر با واقعیت: همانطور که اشاره شد، آن چیز که که آیرونیست – خالق آیرونی – به زبان می آورد،  درست عکس آن چیزی می باشد که واقعاً می خواهد بگوید. در واقع آن چیز که که آیرونیست خلق می کند،  وانمودی می باشد از بودی که متضاد آن می باشد و این کار را گاهی به هدف گمراه کردن قربانی و  گاهی  به هدف  رساندن معنایی متضاد معنای ظاهری انجام می دهد. قربانی آیرونی هم که خاطر جمع می باشد وضع به همان ترتیبی می باشد که به نظر می رسد،  اما خبر ندارد که اتفاقاً این طور نیست و درست برعکس می باشد. می بینیم که این عنصر آیرونی با عنصر  اعتماد بی خبرانه  و آیرونی به مخاطب و ناظر آیرونی هدیه می شود، ‌لذت  بی همتایی به  او می دهد که ناخودآگاه خنده بر لبانش می نشاند.

در آیرونی های تراژیک اما – مانند آیرونی که در داستان اودیپ شهریار یا رستم و سهراب هست، – ‌اثری از عنصر خنده آوری نمی  بینیم،  با اینکه در این شرایط هم مخاطب یا ناظر آیرونیک از حقیقتی با خبر می باشد که قربانی از آن بی

 

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه