پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

شد که چطور حالت­های مختلف با یکدیگر مرتبط می­گردند. این پژوهش نشان داد که ارزش‌های فرهنگی پیچیده­اند و به‌آسانی به دو قسم ارزش‌های مادی و فرا مادی اختصار نمی­گردند. در این پژوهش ازلحاظ سیاسی بیشتر ماهیت معنی­دار حالت­ها را با فرق قائلشان میان ارزش‌های آزادی­خواهان و سلطه­جویان و میان شهروندان مطیع و شورشگر را شناسایی می­کند در این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات عمده میان 1981 و 1999 هست و به‌طوری‌که افراد جوان که به‌تدریج در حال دور شدن از ارزش‌های فرا مادی هستند.

پارکز و رابینسون[1] (2008) در تحقیقی تحت عنوان «شکاف ارزشی در حوزه­ی توجه به تأثیر­های جنسیتی» پرداخته­اند. این پژوهش به این نتیجه رسیده می باشد که جوانان مذکر 18 تا 22 ساله گرایش دارند در امور ارزشی بزرگ‌سال خود مشارکت کنند. این در حالی می باشد که این گرایش در میان جوانان دختر به دو بخش تأثیر­های جنسیتی و غیر جنسیتی تقسیم می­شود و نشانگر شکاف نظری بین دختران جوان و بزرگ‌سالان در مورد تأثیر­های اجتماعی می باشد

(16-24 ساله) کم­تر هست همچنین مسن­ترین گروه سنی بیشتر به ارزش‌های غیرمادی اهمیت داده­اند که در این ارتباط درست برخلاف فرضیه اینگلهارت می باشد که تغییر ارزشی را به علت جایگزین شدن نسل جوان که تحت شرایط خوب امنیت اجتماعی، اقتصادی رشد یافته­اند.

رفیع پور (1378) در تحقیقی با عنوان «تأثیر وسایل ارتباطجمعی در تغییر نظام ارزشی جامعه» به مطالعه فیلم­های پرفروش و با استفاده از تحلیل محتوای پیام­های تبریک و تسلیت مندرج در روزنامه­های سال­های 56-72 می­پردازد. در این پژوهش ارزش‌های مادی و ثروت جویی، مصرف­گرائی و ارزش‌های مذهبی موردپژوهش قرار گرفتند. نتایج نشان می­دهد که افراد جامعه زیرا نمی­توانند به نیازهای خودپاسخ دهند، از وضعیت موجود ناراضی­اند و با اتخاذ روش­های خاصی به خودنمائی می­پردازند. او همچنین نتیجه می­گیرد که افراد صاحب‌مقام به‌تدریج به تمجید دیگران خو می­گیرند و ارزش‌های خود را بالاتر از دیگران می­پندارند. لذا این امر ضمن این‌که بین آن‌ها و سایر اعضای جامعه فاصله ایجاد می­کند موجب می­شود که از کوچک‌ترین انتقاد ناخشنود گردند و در مقابل از تملق و افراد متملق بیشتر استقبال کنند.

آزاد ارمکی و مسقطیان (1380) در مقاله مشترکی تحت عنوان «تغییر فرهنگی در استان مازندران: آزمون تجربی نظریه اینگلهارت» به مطالعه دگرگونی ارزش­ها در جامعه استان مازندران در بین نسل­ها با در نظر داشتن پیشینه فرهنگی آن پرداخته می باشد. شیوه پژوهش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از پیش تعیین‌شده که توسط اینگلهارت به این نتایج دست‌پیدا کرد‌اند: با در نظر داشتن عدم امنیت اقتصادی در جامعه و پیوستگی گروه­های سنی مختلف دگرگونی بین گروه­های سنی مختلف به‌طورکلی دیده نمی­شود. هرچند در بعضی از شاخص­ها دگرگونی هست این دگرگونی به حدی نیست که ما ناظر شکاف بین گروه­های سنی مختلف باشیم. آیین­های اجتماعی موجود در خانواده، عامل عدم دگرگونی ارزش­ها در بین گروه­های سنی می باشد. با در نظر داشتن مذهبی بودن افراد، عامل مذهب تأثیر بسیار اساسی در تأخیر دگرگونی ارزشی در بین گروه­های سنی مختلف دارد.

 Parks and Roberton.[1]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه