تکه ای از متن پایان نامه :

 

خالص به مديريت اين انگيزه را داده می باشد تا به مقصود حفظ رشد پايدار سود، در بكارگيري استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه[1] اي اقدام كند(بال و روبین[2]، 2009).

در اين ميان برخي کوشش ها جهت گريز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده كنندگان را به اقلام تشكيل دهنده سود معطوف كرده می باشد. بنابراين علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تعديل سود خالص جهت انعكاس كيفيت اقلام تعهدي اهميت پيدا مي كند(منبع پیشین). اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و وجوه نقد مربوط به آن می باشد كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني می باشد. در صورتي كه اقلام تعهدي مثبت بزرگ باشد، بيانگر اين نكته می باشد كه سود حسابداري از جريان نقدي عملياتي بيشتر می باشد. البته بايد توجه داشت كه اين تفاوت بدليل بكارگيري اصول حسابداري مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزينه ها (اصل شناخت درآمد[3] و اصل تطابق[4]) می باشد. تعبير عمومي از اقلام تعهدي اين می باشد كه اقلام تعهدي زايده اعمال نظر[5] مديريت در ثبت و شناسايي رويدادهاي مالي می باشد. اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد زمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه ها به مديران شركت ها آزادي عملي نسبي داده می باشد. وقتي كه مديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقد حاصل شناسايي مي كنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند. مثلا اگر مديريت درآمد فروش را زودتر شناسايي كند، حساب هاي دريافتني به عنوان يكي از اقلام تعهدي افزايش خواهد يافت. يا در صورتي كه مديريت بدهي ناشي از هزينه هاي تضمين كالا را كمتر شناسايي كند، بدهي هاي جاري به عنوان يكي از اقلام تعهدي به مبلغي كمتر گزارش خواهد شد و

[1]-Aggressive

[2]Ball, R., A. Robin

[3]-Revenue Recognition

[4]– Matching

[5]-Mischief

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه