دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

یا عناوین مشابه می باشد و از سوی دیگر مطالعه مستقلی در خصوص مفاهیم و مضامینی که بتواند در زمین صلح به کودکان و نوجوانان ایرانی آموزش داده شود در دسترس نمی­باشد. از این رو با در نظر داشتن این­که آموزش صلح نتوانسته در برنامه­ی­درسی جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ پژوهش حاضر به مطالعه ویژگی­ها و مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی دوره­ی ابتدایی می­پردازد.

اظهار مسئله

امروزه فرآیند جهانی شدنبا شتاب روزافزون در حال عبور از مرزهای سیاسی، محدوده­های فرهنگی، خانوادگی و فردی می باشد و درواقع کلیه­ی شئون زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده می باشد. دو جنگ جهانی و آثار به جا مانده از آن، رشد سیستم های تسلیحاتی اتمی، ظهور جوامع فراصنعتی- امپریالیستی و تعارض میان آن­ها، واقعه­ی یازده سپتامبر و تخریب­های زیست محیطی در سطح بین المللی نشان داده می باشد که مردم عادی و حتی ساکنین نقاط دور افتاده از آثار شوم این تغییرات و رخدادها مصون نبوده و مجموعه­ی این وقایع، جهان را با مشکلات و معضلات جدیدی روبرو ساخته می باشد (فتحی واجارگاه و اسلامی، 1387). بدیهی می باشد در چنین وضعیتی معضلاتی همچون بی­عدالتی، تبعیض، ناامنی، پوچی، بی­طرفی و… زندگی بشر را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. در واقع زندگی همراه با ترس و به دور از امنیت چه در محیط داخلی کشورها و چه از ناحیه ی برون مرزی نوعی بی­­ثباتی ایجاد کرده می باشد که آرامش زندگی انسانی افراد را با مشکل روبرو نموده می باشد.

به مقصود پایان دادن به خشونت، ظلم و ستم، تبعیض و بی عدالتی در جنبه­های مختلف زندگی افراد و جوامع می­بایست به دنبال تحقق معنا، ماهیت و ارزش­های صلح باشیم. تحقق این ارزش­ها منوط به ایجاد زمینه­های آموزش صلح در سطح مدارس می­باشد. ترویج این گفتمان در مدارس و در بین دانش­آموزان منجر به تکریم متقابل، اشتیاق برای کمک به همنوع، توانایی برای سازش با محیط زیست خود به کار گیرند. پس آموزش صلح واقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملت­ها می­باشد که جزییات آن در قالب برنامه­ی درسی صلح­محور تدوین می­یابد (ماتسورا[1]، 2012).

[1] – Matsuura

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

 

پایان نامه مطالعه ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان-سایت ارشدها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه