تکه ای از متن پایان نامه :

 

مديران شركت‌ها به دلیل مزاياي تأمين مالي از طريق بدهي، تمايل دارند از اين طريق نيازهاي مالي شركت را تأمین نمايند اما تامين مالي از طريق بدهي هزينه‌ی بهره را در پي دارد و اين موضوع باعث خواهد شد شركت‌ها بخشي از درآمدهاي خود را درسال‌هاي آینده‌ صرف پرداخت هزينه‌هاي تأمين مالي نمايد در نتيجه، سودآوري آینده‌ی آن‌ها كاهش خواهد يافت(سيدنژاد و آقايي، 1381).

«چن» و «استرانگ»[1](2005) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ بدهی به دارایی شرکت‌های چنینی تأثیری بر سودآوری آن‌ها دارد.

«ایروتس»[2](2007) نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که افزایش نرخ بدهی به دارایی شرکت‌های یونانی، کاهش سودآوری آن‌ها را به دنبال دارد.

«وي فيو» و ديگران(2000)، تأثیر ارتباط‌ی بين سرمايه و بدهي بر سودآوري شركت‌هاي كوچك و بزرگ تايوان را بررسي كردند. نتايج به دست آمده نشان داد، بدهي بر سودآوري تأثير منفي دارد. نتايج براي شركت‌هاي كوچك و بزرگ مشابه بود.

«راجان» و «زینگالس»[3](1995) ارتباط ارزش دفتری بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی‌ها را در کشورهای آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و کانادا با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که همبستگی مشاهده شده بین متغیرها، اغلب مبهم و حل‌نشده می باشد.

«چهاب»[4](1995) عوامل تشکیل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه را مطالعه کرد. نتیجه‌ی پژوهش وی حاکی از این بود که سطوح بدهی با سودآوری و ریسک واحد تجاری ارتباط‌اي معکوس دارد.

نتایج پژوهش «لين» و «رووي»(2005) در مورد شرکت‌های چینی برای سال‌های بین 2001-1997نشان داد ارتباط بين نسبت بدهي و سودآوري به معيار اندازه‌گيري سودآوری بستگی دارد. هنگاميكه معیار سودآوري مواردي مانند حاشیه‌ی سود به دارایی، ضریب پوشش هزینه‌ی بهره و حاشیه‌ی سود به فروش می باشد، نسبت بدهي تأثير منفي بر سودآوري دارد و شركت‌هاي با نسبت بدهي بالا دارای سودآوري كمتري نسبت به شركت‌هاي با نسبت بدهي پايين هستند. از سوي ديگر، اگر سودآوري با استفاده از بازده‌ی سرمایه«نیکل» و «ميتكالف»[5](1978)، با استفاده از اطلاعات شركت‌هاي انگلیسي نتيجه گرفتند ارتباط مثبت معنی‌داري بين تبليغات و سودآوري هست.

[1]– Chen & Strange

[2]– Eriotis

[3]– Rajan & Zingales

[4]– Chehab

[5]– Nickell & Metcalf

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه