تکه ای از متن پایان نامه :

 

ب) نهادهای مدنی

نهادهای مدنی به شبکه ای از روابط و تعاملات  اجتماعی و حرفه ای گفته می شود که درگروهها و نهادهای داوطلبانه ( تاسیس و ارادی)  خودگردان (مستقل) و سازمان یافته، تجلی و تعیین می یابد و هدف آنها رفع نیازها و پیشبرد و تحصیل منافع، علایق و مطالبات اعضا از طریق وساطت میان حوزه سیاسی(دولت رسمی گفتمان قدرت) و حوزه خصوصی(زندگی فردی، خانواده و مجموعه هویت های غیرارادی) می باشد . این گروههای غیر انتفاعی  دارای اعضای هم شان را می توان در هیات اصناف، اتحادیه، سندیکا، انجمن های علمی و… مشاهده کرد . نهادهای فعال و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی ای قانونمند و مستقل هستند که منعکس کننده دیدگاههای افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم می باشد. این نهادها واسطه بین دولت و مردم می باشند و کارویژه اصلی آنها،مهار و قدرت خودکامه و تضمین نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی می باشد. در حقیقت نهادهای مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز می شود و با تفکیک قوا صورت میگیرد و سپس با کثرت گرایی در جامعه تکمیل می شود. نهادهای مدنی حد فاصل  قدرت دولت و جامعه مدنی قرار دارد و از نظر سیاسی، نهادهای روش پژوهش از نوع تبیینی علی- تحلیلی  با رویکرد جامعه شناختی سیاسی و تاریخی می باشد و  روش جمع آوری اطلاعات  از  نوع کتاب خانه ای و اینترنتی می باشد.

9- محدوده زمانی و مکانی  پژوهش

پژوهش حاضر  از بعد حوزه جغرافیایی محدود به کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و از  بعد زمانی بر دودهه ی اخیرپس ازپیروزی انقلاب اسلامی متمرکز می باشد . و با ارائه راهکارها نیز می تواند نوعی آینده پژوهی برای  جامعه ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران  و جایگاه آن در خلیج فارس محسوب  شود .

 

10- سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در راستای پاسخ  به  پرسش  اصلی  در پنج  فصل  طراحی  شده می باشد : فصل اول  شامل مقدمه وکلیات و کلید واژه  پژوهش می باشد.

 در فصل دوم به چارچوب نظری پژوهش پرداخته می شود که دراین فصل ابتدابه تعریف مفاهیم اصلی پرداخته شده می باشد سپس تمایزات جامعه مدنی ازجامعه سیاسی وویژگی های آن، کار ویژه جامعه مدنی، 

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی