تکه ای از متن پایان نامه :

 

جمهوری، ماهیتی اسلامی دارد و جمهوریت وجودی مستقل از اسلامیّت ندارد به عبارتی همان حکومت اسلامی می باشد. و به قول مطهری (رحمت الله عليه): کلمه ی جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه ی اسلامی محتوای این حکومت را اظهار می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقرّرات اسلامی اداره شود،.و در مدار اصول اسلامی حرکت کند،زیرا می دانیم که اسلام به عنوان یک دین،در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی می باشد. طرحی می باشد برای زندگی بشر در همه ی ابعاد و شؤون آن (رجالی تهرانی، 1383: 62-72).

اکثر محققان بر این باورند که وجود نهادها و سازمان­های دموکراتیک یا توافق نخبگان برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک، شرط اصلی برقراری چنین نظامی می باشد اما به اعتقاد تسلر[1] (2004)،  وجود توجه و ارزش دموکراتیک در میان مردم کم اهمیت­تر از نهادهای دموکراتیک برای پیشرفت و نهایتا ثبات یک گذار دموکراتیک نیست، در واقع وجود توجه دموکراتیک یکی از ملزومات دموکراتیزاسیون می باشد. تسلر عقیده دارد در جهت گذار به دموکراسی و تثبیت آن دو عامل مهم بایستی مورد توجه قرار گیرد: 1. نهادها و سازمان­های سیاسی؛ و 2. توجه و ارزش­های شهروندان که می‌توان به آن نام فرهنگ سیاسی داد. نهادها و فرایندها همان سازوکارهایی هستند که رهبران سیاسی را نسبت به نحوه اداره جامعه پاسخگو می­کند؛ از قبیل: آزادی، رقابت و انتخابات منظم. اما فرهنگ سیاسی گرایش­های افراد معمولی می باشد تا جایی که به دموکراسی مربوط می­شود؛ و می­توان آنها را توسعه هنجارهای مدنی و مشارکتی در میان فرد فرد شهروندان دانست. ارتباط میان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و رژیم دموکراتیک یک ارتباط بازگشتی می باشد؛ گسترش اندیشه­ها و اعتقادات دموکراتیک در جامعه به عنوان لازمه­ای برای توجه­ها و الگوهای حمایتی از شیوه رفتاری می­باشد که تثبیت نهادهای دموکراتیک را تایید و تقویت می­کند (هریک،1994 : 43-56)[2].

که شکل گیری جامعه در جامعۀ مدنی، از پایین می باشد و در جامعۀ غیر مدنی از بالا. در جامعۀ مدنی، مردم سرنوشت و اختیار خویش را در اختیار دارند، مردم قدرت و ارادۀ شان را به حکومت تفویض میکنند تا حکومت به نمایندگی مردم، ادارۀ عمومی نظام را به عهده داشته باشد مردم، ناظر به  عملکرد حکومت اند و حکومت پاسخگو به مردم. حکومت نهاد مردمی می باشد و مردم، محور حکومت و این یعنی جامعۀ مدنی.

نظام دموکراسی با ویژگی های منحصر به فرد آن در تئوری، معقول ترین نظام برای رشد جامعۀ مدنی می باشد، در واقع به جرأت میتوان ادعا کرد که این دو در کنار هم رشد بیشتری خواهند پیدا کرد و برای سامان سیاسی و فرهنگی جوامع، مفیدتر واقع خواهند شد؛ زیرا اصلاحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجــاد

[1] – Teasler

[2] -Harik.I.

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی