تکه ای از متن پایان نامه :

 

مقدمه

ترمینولوژی[1]یا همان واژه شناسی جزئی از مباحثی می باشد که در این فصل به آن پرداخته شده می باشد. مطالعه واژگان بکار رفته در پژوهش و پرداختن به مفاهیم مورد نظر، نگاه جامع به ادبیات بکارگیری شده را نمایان می سازد. اساساً جهت نیل به تحقیقات عملی و کاربردی لازمه هایی را نیاز دارد که مبانی نظری و تئوریک یکی از این لازمه ها را شامل می شود. با طرح مسائل نظری و توضیح و بسط اینگونه مفاهیم راه برای تحقیقات کاربردی و عملی هموار خواهد شد. نحوة توضیح مسائل مورد نظر و اولویت بندی آنان نیز جهت منطقی نمودن پژوهش، گام حساس و حائز اهمیتی خواهد بود. لذا کوشش محقق بر این بوده می باشد که واژگان و مفاهیم مورد نظر را بصورت پلکانی از آسان به مشکل و از ساده به ترکیبی با رعایت اهمیت مطلب بنحوی اظهار کند که ضمن حفظ انسجام مطالب، مخاطب با پیگیری بحث از آغاز، دچار خلأ مفهومی نگردیده و در فصول آتی هر کجا که واژهایی بصورت تخصصی بکار رفته می باشد، مفهوم و مصادیق آن قبلاً از نظر گذشته باشد. در انتهای فصل نیز ضمن مروری بر پیشینه پژوهش، آغاز تحقیقات مرتبط و بعضاً مشابه داخلی با ذکر توضیحی اجمالی و نتایج بدست آمده بصورت کاملاً فشرده و اختصار صرفاً جهت باز شدن مطلب آمده می باشد که بدیهی می باشد با ذکر منابع مختص آن در فهرست منابع، میتوان با رجوع به اصل پیشینه و تحقیقات مذبور، آنها را مشاهده و مطالعه نمود. پیشینه ها با رعایت ترتیب سال پژوهش از قدیم به جدید تنظیم شده اند. در خصوص پیشینه های خارجی نیز رعایت تمام مطالب مربوط لحاظ گردیده می باشد.در پایان ذکر این نکته ضروری می باشد که همانگونه که گفته شد کوشش گردیده با رعایت ترتیب مطالعه سلسله مطالب فصل در پایان ابهامات احتمالی در خصوص موضوع پژوهش در اذهان مخاطب وجود نداشته باشد.

 

تبديل مي شود. در اين ميان مکانيسم کنترل، فرايند تبديل را براي اطمينان از رسيدن به اهداف سيستم، زير نظر قرار مي دهد. مکانيسم کنترل توسط حلقه بازخورد به جريان منابع متصل مي شود و حلقه بازخورد اطلاعات را از برونداد سيستم کسب کرده و آن را براي مکانيسم کنترل، قابل دسترسي قرار مي

1-Terminology

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه