تکه ای از متن پایان نامه :

 

مالیبودهاست. نتایج نشان«اکاه» و «چی[1]»(2007) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت و عوامل داخلی شرکت مانند توانایی‌های مدیریت و منابع انسانی بر سودآوری شرکت تأثیر دارند، اما تأثیر عوامل داخلی بیشتر می باشد.

«اولوریتا» و «فریدمن[2]»(2007) تأثیر سه عامل نوع صنعت، عوامل داخلی(اختراعات و ابتداعات، نام تجاری و سابقه‌ی شرکت) و شرایط بازار(رونق، رکورد) را بر سودآوری شرکت مطالعه کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد اختراعات و ابتداعات تأثیر بسزایی در سودآوری دارند، شرایط بازار نیز در سودآوری تأثیر دارد، اما نوع صنعت تأثیر چندانی ندارد.

«وانگ» و «هونگ[3]»(2006) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند شرکت‌هایی که محصولات خود را از طریق اینترنت و تحویل در محل مشتری، عرضه می‌کنند، سودآوری روبه رشدی داشته‌اند. «کارجالینن[4]»(2007) با انجام تحقیقی در کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، فنلاند، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند و انگلستان به این نتیجه رسید که بین مخارج پژوهش و توسعه و سود دوره‌ی جاری ارتباط‌ی معناداری وجود ندارد، اما بین مخارج پژوهش و توسعه و سودآوری آینده ارتباط‌ی مثبت هست.

«وربیک» و «دبیکر[5]»(2006) نیز در پژوهش مشابهی به این نتیجه رسید که شرکت‌های آمریکایی با انجام هزینه‌های پژوهش و توسعه، سودآوری آینده‌ی خود را افزایش می‌دهند.

«برنوتس[6]»(2005) در پژوهش خود نشان داد که بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و سودآوری ارتباط معناداری هست. «لين» و «رووِ[7]»(2005)، سودآوري شركت‌هاي چيني را بـررسي كردند. آنان با درنظرگرفتن عواملي مانند ميزان رشد شركت‌هاي غيربورسي، دارايي‌هاي راكد، نسبت بدهي و تجارت بين‌المللي به اين نتيجه رسيدند كه رشد شركت‌هاي غير بورسي با سودآوري شركت‌هاي بورسي ارتباط‌ي مثبت دارد و سودآوري در مناطقی كه شركت­هاي غيربورسي بيشتر بوده، بالاتر از مناطقی می باشد كه شركت‌هاي غيربورسي كم بوده می باشد. تجارت آزاد كه با سهم صادرات اندازه‌گيري شده بود، بر سودآوري تأثير مثبت داشته می باشد. نسبت دارايي‌هاي راكد نسبت به جمع دارايي‌ها تأثير منفي بر سودآوري دارد. ارتباط بين نسبت بدهي و سودآوري بستگي به معيار اندازه گيري سود بستگی دارد، اما در مجموع تجزيه و تحليل نشان داد كه نسبت بدهي بالا بر سودآوري، تأثير منفي دارد.

«جفرسون» و «راوسكي[8]»(1994) در تحقیقات خود نشان دادند سودآوري شركت‌هاي بورسي در مناطقي كه بازده‌ی شركت‌هاي غيربورسي رشد كرده می باشد، كاهش يافته می باشد.

[1]–  Acquaah & chi

[2]– Olavarrieta & Friedmann

[3]-Wang & Hong

[4]– Kavjalanen

[5]– Verbeek & Debackere

[6]  – Bernotas

[7]– Lin&Rowe

[8]– Jefferson, Raw ski

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه