تکه ای از متن پایان نامه :

7- هزينه هاي نصب[1]

حقوقي در نرخ دستمزد هاي آينده نامشخص و غير قابل پيش بيني مي باشد (شیخانی، 1379).

مزايايي که به علت پردازش سريعتر اطلاعات صورت مي گيرد[2]مانند کاهش دورۀ پرداخت بدهکاران به سازمان که در نتيجۀ پردازش سريعتر بدهي ها و يا کاهش ذخيرۀ ثبتي کالا به دلیل کنترل بهتر انباراطلاعات ممکن می باشد قابل تخمين هم باشند، جزء دیگری از این مزایا هستند (ظاهری، 1380).

اتخاذ تصميم گيری بهتر[3] طِی رایانه ای شدن سيستم هاي اطلاعاتي، حصول اطلاعــــات دقيق تر، صحیح تر و ارزان تر نسبت به سيستم هاي دستي شده و اين باعث تصميم گيري بهتر مديريتي مي شود. بطور کلي عدد گذاشتن روي ارزش تصميمات مديريتي ممکن نيست، حتي اگر چنين امکاني هم وجود داشت تعیين اينکه چه درصدي از اين اطلاعات نتيجۀ بهتر و یا نتيجۀ اين عوامل بودند غير ممکن می باشد (زاهدی، 1376).

بطور اجمالی مزایای اقتصادی در دو مورد نمود ظاهری خواهند داشت:

 

الف) خدمات رساني بهتر به مشـتری[4]

عموماً امکان تخمين مزاياي اقتصاديِ خدمات بهتر به مشتري يا خدمات رقابتي، غير ممکن می باشد هر چندخدمات رساني بهتر به مشـتری به تنهايي يکي از عوامل مهم تأثيرگذاربروي انتخاب مشتري مي باشد.

ب) کاهش اشتباهات[5]

اگر زيان هاي جاریِ همراه با پردازش اطلاعات، مشخص شود؛مزايايي اين چنين، قابل تخمين خواهندبود (شیخانی، 1379).

[1] – Installation Cost

[2] – Benefits due to faster Processing

[3] – Better Decision Making

[4] – Better Customer Servce

[5] – Error Reduction

 

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه