دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سازگاری مارا فلج کند و ما را افسرده سازد (اسون رود[1]،1984؛ استون[2]،1984) و آثار جسمی شومی داشته باشد.

اساساً استرس پاسخ بدن به هرگونه تقاضا، تغییر یا تهدید درک شده می باشد. عامل فشار زا[3] یا استرس وضعیت یا اتفاقاتی می باشد که این پاسخ را تحریک می نماید. استرس ذاتاً خوب یا بد نیست بلکه ممکن استاثرات منفی یا مثبت داشته باشد.

استرس زمانی سالم تلقی می شود که سبب تسهیل هوشیاری و کمک به رشد و تکامل شخصی بنماید یا فرد را در برآوردن نیازهایش کمک کند و زمانی نامطلوب و نا سالم تلقی می شود که احساس بیچارگی را سبب شده و فرد را مستعد بیماری نماید.

بسیاری از منابع استرس را عوامل بیرونی تشکیل می دهندمانند گرفتاریهای زندگی روزمره، دگرگونی های زندگی،درد،عدم آسایش، ناکامی و تعارض ها، سایر منابع استرس را می توان به عوامل درونی نسبت داد، مثل باورهای غیر منطقی و رفتار تیپ A  (رائوس،گنجی2007)

باور نکردنی می باشد که بتوان از همه موقعیت های استرس اجتناب کرد. البته از نظر بهداشت روانی نیز درست نخواهد بود که تحت هیچ نوع عامل استرس زا قرار نگرفت و برای مقابله با آنها آماده نشد. بشر همه تنش های کاری،سیاسی گرفتاریهای روزانه و دگرگونی ها را تحمل می کند. او مجبور می باشد مرگ عزیزان را نیز تحمل کند. زیرا بشر نمی تواند از استرس به دور باشد. سپس بایستی بیاموزد که در مقابل عواما استرس زا به طور موثر وارد اقدام می شود( گنجی،1387)

در زندگی افراد روی میدهد اندازه گیری می کردند و مقیاس رتبه ای سازگاری مجدد اجتماعی[4] را فراهم آوردند(شعاری،1373؛ به نقل از کهنوج1383).

در سال 1976 پژوهشگرانی زیرا ” راهه” و “هولمز” توجه خود را به شدت به محرکه خارجی (استرسور) معطوف نموده و افزایش کمی آنها که فراتر از سطح توانایی فرد باشد

[1]. Ecken Rode

.[2] Stone

[3]. Stressor

[4]. Social Readjastment Rating Scale

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه