دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سازمان بهداشت جهانی (1947) سلامت را به عنوان یک حالت تندرستی کامل جسمانی روانی اجتماعی تعریف می کند (اگدن[1]،1998).

اعتقاد ادلین و همکاران (2000) سلامت شامل چند بعد می باشد که عبارت می باشد از:

  • سلامت جسمانی: سلامت بدنی می باشد که به وسیله تغذیه صحیح، ورزش منظم، اجتناب از عادتهای مضر ، تصمیم گیریهای مسئولانه و آگاهانه در مورد سلامت، جستجوی مراقبت پزشکی[2] هنگام نیاز و شرکت در فعالیت های کمک کننده به پیشگیری بیماری، حفظ می شود.
  • سلامت هیجانی: به درک هیجان ها و مقابله با مسائلی که از زندگی روزمره نشات گرفته ، نیاز دارد. یک فرد دارای سلامت هیجانی قادر می باشد، حالت شوخ طبعی خود را حفظ کند، احساسات خود را تشخیص دهد و به طور مناسب آنها را ابراز نماید و برای روبه رو شدن با نیازهای هیجانی اش کوشش کند و مسئول رفتارش باشد.
  • سلامت هوشی: داشتن یک ذهن باز به عقاید و مفاهیم جدید می باشد. بنابر این اگر فردی از لحاظ هوشی سالم باشد تجارب و چالشهای جدید را جستجو می کند.
  • سلامت معنوی[3]: حالت هماهنگی با خود و دیگران و توانایی برای تعادل بین نیازهای درونی و تقاضاهای بقیه جهان می باشد.
  • معیار فعالیت ذهنی: از مطالعه های به اقدام آمده چنین نتیجه گیری شده می باشد که افراد نوروتیک[4] و شخصیت های ناسالم فاقد این خصوصیت هستند و فعالیت مفید ذهنی میتواند برای ارزیابی سلامت روانی مورد استفاده قرار گیرد.
  • کنترل و وحدت فکر و اقدام: کنترل موثر یکی از مطمئن ترین نشانه های شخصیت سالم می باشد و ویژگی وحدت فکر و اقدام که معمولاً به عنوان وحدت شخصیت از آن تعریف می شود، معمولاً افراد بیمار روانی فاقد آن هستند.
  • احساسات و عواطف سالم و مثبت: احساساتی مانند عدم امنیت، ناشایستگی، خشم، حسادت، حقارت،گناه نشانه های بی نظمی عاطفی می باشد و می تواند منتهی به بیماری روانی شود. بر خلاف آن احساسات پذیرش عشق، تعلق، امنیت،شایستگی فردی، نشانه های ثبات عاطفی هستند و به عنوان نشانه های سلامت روانی محسوب می شوند و سلامت عاطفی بخش اصلی سلامت روانی می باشد.

[1] Ogden

[2] Medical Care

[3] Spiritual

[4] Norotic

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه