تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

براي مثال فردي بر بيع خانه اكراه شود ولي چیز دیگری را بفروشد، ترديدي نيست كه چنين بيعي صحيح می باشد. زیرا آن­چه اكراه به آن تعلق گرفته، در خارج واقع نشده می باشد؛ و آن­چه محقق شده می باشد، مكره عليه نيست. در صورتي كه فروش مورد غیر اکراهی به اين انگيزه باشد كه مكرِه قانع شود و از تهديد خود دست بردارد، چنين معامله‌اي مشمول اكراه می باشد.[1]

احتمال دوم مورد ايراد واقع شده می باشد: پس از تحقق بيع اكراهي (معامله اول) موضوعي براي بيع بعدي باقي نمي‌ماند، تا اين كه مراجعه به مالك شود و حتي بعيد نيست كه بيع دوم در موردي كه متفرع بر بيع اكراهي باشد و از تبعات بيع اول باشد، صحيح قلمداد شود؛ مانند آن كه فردي ديگري را مجبور كند كه يك لنگه از دو لنگه در را بفروشد پس مكره يك لنگه را بفروشد و سپس لنگه دوم را هم مكرَه بفروشد، فروش دوم هرچند به تبع فروش اول می باشد، اما زیرا ناشي از رضا می باشد، صحيح مي‌باشد.[2] به نظر می رسد در صورتی که بیع دوم  متفرع بر بیع اول باشد اکراه محقق می شود ؛ زیرا اگر اکراه نبود معامله دوم هم واقع  نمی شد .

دوم- انجام چند معامله باهم :

همان مثال بالا را می توان در نظر گرفت  با این تفاوت  که مکره ، باغ و خانه را با هم   می فروشد در اين مورد دو احتمال مطرح شده می باشد:

1- معامله نسبت به هر دو مورد صحيح می باشد؛ زیرا، فقط بر بيع يكي مكره بوده می باشد. زیرا آن­چه واقع شده می باشد، (معامله بر دو مورد) غير اكراه می باشد (يكي از دو مورد به­نحو غيرمعين) و آن­چه  مورد اكراه می باشد، واقع نشده می باشد.[3]

  1. 1. مرتضي انصاري، پيشين، ص323.
  2. 1. ابوالقاسم خويي، پيشين، ص323 .
  3. 2. محمدحسين نائيني، پيشين، ص414 .

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه