تکه ای از متن پایان نامه :

 

برخي هم آن را فقط ويژه ي اشخاص حقيقي مي دانند.[1] که نظريه نخست بيشتر به قانون نزديک می باشد (م 506 ق.ت).

قانونگذار ايران دو مورد را از يکديگر تفکيک کرده می باشد: موردي که تاجر تمام ديون خود را پرداخته و موردي که ديون خود را به طور کامل نپرداخته می باشد.

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون: 

به موجب ماده 561 قانون تجارت: «هر تاجر ورشکسته که کليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي که به آن تعلق گرفته می باشد کاملاً بپردازد، حتماً اعاده اعتبار مي نمايد.» مقصود از حقاً اين می باشد که اگر تاجر در هر زمان، بعد از ورشکستگي يا ختم آن، تمام ديون خود را بپردازد، دادگاه حکم اعاده اعتبار او را صادر خواهد کرد.[2]

3- گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف:

ورشکسته در صورتی می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید که پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف گذشته باشد و در طول این مدت صحت اقدام او احراز شود و تمام مطالبات نیز پرداخت شود پس حتی در صورتی که مدیون بتواند قبل از پایان پنج سال تمام دیونش را بپردازد و قرارداد ارفاقی را به طور کامل اجراء نماید باز هم نمی تواند صدور حکم اعاده اعتبار را درخواست نماید.

 

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث 

تحت حاکمیت اصل آزادی و استقلال اداره ها هرکس آثار و نتایج تصمیمات خود را متحمل می‌شود قراردادها نمونه بارز آزادی هستند. لذا آثار قرارداد محدود به طرفین آن می‌شود و متعاقدین اصولاً نمی‌توانند به نفع یا ضرر دیگران حق یا دینی را ایجاد کنند. این مفهوم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بحث می شود ماده 231 قانون مدنی در اظهار این اصل می گوید: معاملات و عقود فقط درمورد طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر می باشد مگر در مورد ماده 196.

 

گفتار اول: اقليت طلبکاران 

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:

اگر اکثريت طلبکاران قرارداد را پذيرفتند و اقليتي نيز آن را رد کردند کل دارائي به دو قسمت ورشکسته تقسيم مي شود. آن قسمت از دارائي مديون که براي پرداخت مطالبات اکثريت

[1] . خواجوي محمد ، اعاده اعتبار شرکت هاي تجاري، مجله مجموعة حقوقي، شماره 9.

[2] . اسکيني ربيعا ، همان، ص 205.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی