دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

زن در اولین ازدواج، احتمال فرزندآوری افزایش می یابد. به عبارتی، فاصله بین موالید کاهش می یابد. وی (1374) در جایی دیگر به نتیجه رسید که سن ازدواج، یک تأثیر معناداری بر روی ریسک اولین تولد داشه می باشد و جهت آن مثبت بوده می باشد.

ماون وو (1998) در مطالعه خود در مورد فاصله گذاری فرزند اول با استفاده از داده‌های پیمایش مرجع 1995 ویتنام نشان می‌دهد که: زنانی که دیرتر ازدواج کرده‌اند، گرایش بیشتری به فرزندآوری داشتند و فاصله کمتری از ازدواج تا تولد فرزند اول، در بین آن‌ها وجود داشت؛ اما این گروه از زنان، برای تولدهای بالاتر، در فرزند‌آوری تأخیر بیشتری را نشان می‌دهند. نسلی از زنانی که دیرتر(اخیراً) ازدواج کرده‌اند، نسبت به زنانی که میزان باسوادی جمعیت ایران از 6/14 درصد در سال 1335 به 7/88 درصد در سال 1385 رسیده می باشد. این نسبت در مقایسه با کشورهای پرجمعیت جهان سوم بالاست. در حالی که سطح تحصیلات در افغانستان نسبت به ایران بسیار پایین می باشد. در سال 2003 نرخ باسوادی مردان 2/43 درصد و نرخ باسوادی زنان 1/14 درصد بوده می باشد (Ministry of Health, 2003).

اگر چه ارتقاء سطح تحصیلات در جمعیت، عامل مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود لیکن افزایش سریع­تر سطح سواد زنان، به دلیل اثر انکارناپذیری که بر کنترل موالید، بهینه­تر شدن زندگی اجتماعی و ارتقاء سطح مشارکت زنان در توسعه همه جانبة اقتصادی و اجتماعی دارد، از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد (زنجانی، 1378: 62-61).

آن چیز که از مطالعات می­توان فهمید این می باشد که میزان تحصیلات یکی از عوامل مؤثر بر زاد و ولد می باشد. نتایج مطالعات بسیاری در سطح جهانی نشان دهنده این واقعیت می باشد که تحصیلات زوجین خصوصاً زنان تأثیر مهمی در این امر دارد زیرا :

  • تحصیلات باعث به تأخیر انداختن سن ازدواج و کاهش طول دوره باروری می­شود.
  • تحصیلات باعث افزایش آگاهی و اطلاعات خانواده در خصوص جایگزین کردن کیفیت بچه به جای کمیت می­شود.
  • تحصیلات باعث کاهش تولد فرزندان ناخواسته و رعایت فاصله بین تولدها می­شود.
  • تحصیلات باعث ایجاد فرصت اشتغال خارج از خانه برای زنان و کاهش باروری آنها می­شود.

 

 

پایان نامه پایان نامه مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌ گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)-سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه