تکه ای از متن پایان نامه :

 

براون[1] جامعه شناس، اضافه می کند که:وقت فراغت صرفاً وقتی نیست که صرف کار نشود، بلکه فعالیت هایی مانند مسافرت برای کار، مراقبت شخصی، کارهای خانه، خرید، مراقبت از بچه و خوابیدن، همه از امور ضروری اند که اکثر جامعهشناسان، آنها را به عنوان «فراغت» نمی شناسند (ساروخانی، 1370).در منشور فراغت که در ماه جولای سال 2000 به تصویب هیأت مدیره جهانی فراغت رسیده آمده می باشد: «تأمین فراغت برای کیفیت زندگی همان قدر اهمیت دارد که تأمین سلامت و آموزش» (روجک[2]و همکاران، 2006).

در حالیکه امروزه صحبت از برابری های اجتماعی (دموکراسی) می شود، اما همه افراد بخت یکسانی برای دستیابی به امکانات اوقات فراغت ندارند و این مسئله بر درک آنها از اوقات فراغت تأثیر 4) تحقّق توانایی ها و رشد استعدادها: فراغت بایستی با تحقق توانایی های بالقوه آدمی به صورتی آزادانه ارتباط داشته باشد. چنین هدفی، چه با نیازهای اجتماعی سازش پیدا کند و چه نکند، به خودی خود، هدف تلقی می شود.

کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا قرار دارد. پس آمار، برنامه ریزی برای طیف عظیمیاز سلایق و انتظارات بسیار متنوع کار دشواری می باشد. اما طبق نظر کارشناسان، هدایت و ایجاد امکانات برای غنی سازی اوقات فراغت می تواند در شکل گیری شخصیت و هویت جوانان در طول سال ها تأثیر بسزایی داشته باشد (پهلوان و برزیگر، 1390). اوقات فراغت به عنوان یک پدیده ی فرهنگی و اجتماعی بر ابعاد مختلف جامعه تأثیرگذار و موضوع مشترک بین تمام اقشار جامعه می باشد و بسیاری از صاحب نظران معتقدند که ارزش تربیتی فعالیت هایی که در اوقات فراغت انجام می شود نه تنها از فعالیت های رسمی کمتر نیست، بلکه در بعضی موارد حتی بیش از آنها مؤثر و سازنده می باشد. چارلز برایت بیل[3] معتقد می باشد که فراغت و تعلیم و تربیت به طور پیچیده ای به هم تنیده اند به گونه ای که فراغت به تعلیم و تربیت منتهی می شود و تعلیم و تربیت مجدداً به فراغت ختم می شود. پس تأثیر اوقات فراغت در تکوین شخصیت افراد جامعه بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه اوقات فراغت یکی از موضوعات اصلی و بسیار مهم زندگی نوجوانان و جوانان می باشد که با رویکرد جهانی شدن و پیدایش دهکده ی جهانی این مقوله از حالت تشریفاتی به امر حیاتی و ضرورتی اجتناب ناپذیر با کارکردهای بسیار مؤثر در حیطه ی مشارکت جویی، تربیت اجتماعی و مسئولیت پذیری تبدیل شده می باشد (کرباسی، 1383).

اوقات فراغت با در نظر داشتن علایق، انگیزه و عواملی زیرا وضعیت اقتصادی و خصوصیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، جهت کمک به بشر ها برای تعالی معنوی، خودسازی و آماده شدن برای کارایی و بازدهی بیشتر می باشد و صرفاً اتلاف وقت و بیهودگی نیست. بهتر می باشد که کارکرد اوقات فراغت را بر سایر بخش ها و امور مختلف اجتماعی مشخص کرد. اوقات فراغت، مجزا از زندگی و قوانین و تأثیر ها نیست و با جامعه، خانواده، کار ومذهب ارتباط دارد. داشتن اوقات فراغت مستلزم پول و امکانات می باشد که همگی در اختیار فرد نیست و در مراحل مختلف زندگی، با خانواده و کار فرد در ارتباط می باشد. همچنین اوقات فراغت نمایانگر اخلاقیات یک فرهنگ بوده و همیشه در معرض تغییر قرار دارد و به همین دلیل زمینه ی اصلی رشد یک فرهنگ را نیز فراهم می کند ( پهلوان و برزیگر، 1390).

ارسطو در آثار خود، فراغت را در مقابل کار قرار می دهد. وی فراغت را نتیجه و غایت کار تلقی کرده می باشد. کار مستلزم کوشش و زحمت می باشد، حال آنکه فراغت متضمن آسایش و فعالیت هایی می باشد که فی نفسه مطلوب هستند (الهام پور و پاک سرشت، 1382).

اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن، از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. شیوه ی زندگی افراد معمولاً خود را در گذراندن اوقات فراغت نشان می دهد. ماکس وبر[4] با طرح گروه های منزلتی، راه را برای مطالعات سبک زندگی و فراغت و اهمیت دادن به آن در دنیای جدید بازکرد (کاتزگرو[5]، 1999).

گذراندن فراغت به عنوان یک سبک زندگی، تحت تأثیر پایگاه خاص خانوادگی، شبکه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد. این عوامل، عواملی مؤثر بر گذراندن اوقات فراغت به شمار می آیند. به علاوه زیرا زنان ومردان، بخصوص در جامعه ی ما دارای سبک زندگی متفاوتی هستند و میزان، نوع و چگونگی فراغت های آنها متغیر می باشد، پس جنسیت به منزله ی یک متغیر مستقل مطالعه می شود (شاطریان و همکاران، 1391).

بعضی مطالعات دیگر نیز، حاکی از آن می باشد که متغیرهای جمعیتی و پایگاه اجتماعی، تأثیر مهمی در اوقات فراغت افراد دارد (رایمور[6]و همکاران ، 1994؛ فیتزجرالد[7] و همکاران، 1995؛ شینیو[8] و همکاران، 2004 و وگنر[9] و همکاران، 2006).

اسدی در مطالعه ی خود در ارومیه، معمول ترین شیوه ی گذراندن اوقات فراغت را بیرون رفتن از منزل یافته می باشد. از سوی دیگر به این نتیجه رسیده می باشد که مردان، آزادی بیشتری برای تفریحات بیرون از خانه داشته اند (اسدی، 1352).

برازنده در مطالعه ی خود به این نتیجه دست پیدا کرد که نوع و میزان اوقات فراغت، تحت تأثیر زمان و منابع در دسترس افراد می باشد (برازنده، 1376).

[1] Ken Brown

[2]Rojek

[3]Charles Kestner Brightbill

[4]Max Weber

[5]Katz Gerro

[6]Raymore

[7]Fitzgerald

[8]Shinew

[9]Wegner

 

 

 

 پایان نامه تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد