تکه ای از متن پایان نامه :

 

رویدادهایی هستند که با نظام‌های الزامات کنش‌ها که تصور می‌شود پیامدهای ناخوشایند رویدادها را از میان می‌برند ارتباط دارند.

به اظهار دیگر می‌توان گفت بحران‌ها شکل‌های خاصی از گفتمان هستند که بر پایه و اساس رمزهای مشخص شکل می‌گیرند. این رمزها گاهی از رویدادهای گذشته را با پیش‌بینی‌های مشخصی از پیامدهای قریب الوقوع یا آتی ترکیب می‌کنند و به این ترتیب بحران‌ها را از رویدادهای فاجعه‌آمیز تمیز می‌دهند و آن‌ها را در مقایسه با حوادث صرفاً فاجعه‌آمیز به مشکلات جامعه‌شناختی ‌پیچیده‌تری تبدیل می‌کنند. (رابوی 1377 ص210).

 

1-4-2- بحران سیاسی

بحران سیاسی، بحران مشروعیت نظام حاکم می باشد آن‌گاه که نخبگان سیاسی یک جامعه استعداد و قابلیت تولید و بازتولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست می‌دهند و سیستم دچار ناکارآمدی می‌شود، بحران حادث می‌شود. (تاجیک 1379 ص28)

لوسین دبلیو پای بحران‌های سیاسی را به پنج دسته تقسیم می‌کند:

1- بحران هویت Identity

2- بحران مشروعیت Legitimacy

3- بحران مشارکت Participation

4- بحران نفوذ Penetration

5- بحران توزیع Distribution (سیف زاده 1368 ص173)

بحران هویت وقتی رخ می‌دهد که یک جامعه دریابد که آن‌چه را که تاکنون بطور دربست و بی‌زیرا و چرا به عنوان تعاریف فیزیکی و روان‌شناسانه «خود جمعی»اش پذیرفته می باشد تحت شرایط تاریخی جدید دیگر قابل پذیرش نیست. برای این‌که نظام سیاسی بر اساس تغییر در قلمرو، شدت، اشکال ساختاری یا رویدادی، خود به سطحی جدید از عملکرد دست یابد، ضروری می باشد که مشارکت کنندگان در نظام را از نو تعریف کنند، کی هستند و چگونه با کلیه دیگر نظام‌های سیاسی یا اجتماعی تفاوت دارند.

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه