پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

از این مراحل تحلیل را توضیح خواهیم داد، البته همان‌گونه که گفتیم در اقدام نمی­توان آن‌ها را مستقل و مجزا از هم در نظر گرفت:

3-7-1 کدگذاری باز

کدگذاری باز قصد دارد داده­ها و پدیده­ها را در قالب مفاهیم درآورد. به این مقصود آغاز داده­ها را از هم مجزا و خرد می­کنیم؛ و شباهت­ها و تفاوت­های آن‌ها با یکدیگر مقایسه می­شوند. در کدگذاری باز رویدادها، حوادث، اشیاء و اقدام/ تعامل­های که ازلحاظ مفهوم ماهیت یکسان دارند یا ازلحاظ معنا به 3-8 اعتبار و پایایی پژوهش

هنوز مشکل نحوه ارزیابی پژوهش کیفی حل‌نشده می باشد. این مسئله به‌کرات مطرح‌شده می باشد؛ و سؤال‌های کلی درمورد مشروعیت این نوع پژوهش پیش کشیده شده می باشد. آیا پژوهش کیفی بایستی مبتنی بر همان معیار و مفاهیم پژوهش کمی باشد یا روش خاصی برای ارزیابی آن هست. راه­های مختلفی برای ارزیابی و به وجود آوردن اعتبار پژوهش کیفی هست. یکی از راه­های مطرح‌شده باورپذیر کردن گزینشی می باشد. این روش در پاسخ به این انتقاد می باشد که تفسیر نتایج پژوهش کیفی تنها زمانی  برای خواننده شفاف می باشد که با نقل‌قول‌های روشنگر از مصاحبه­ها یا پروتکل­های مشاهده همراه باشد البته معتقدند این روش به‌طور کامل موجب شفاف­سازی نمی­شود. در همین راستا کرک و میلر از دو نوع پایایی حرف به میان می­آورند اول پایایی درزمانی و دوم پایای همزمانی که در پایای درزمانی این پیش‌شرط که پدیده موردمطالعه بایستی ثابت باشد رعایت شود؛ اما پایایی همزمانی زمانی به دست می­آید که همسانی نتایج در یک‌زمان واحد با ابزارهای مختلف ایجاد شود. پایایی خود می­تواند بر اساس رویه پژوهش تقویت شود یعنی نحو مستندسازی گردآوری داده­ها و سایر مراحل به‌صورت دقیق انجام گیرد (فلیک،1391: 420). از نیمه 1980 کوشش­های متعددی برای تدوین معیارهای جایگزین برای ارزیابی پژوهش کیفی به وجود آمد. تکنیک لینکان و گوبا تحت عنوان اعتمادپذیری، باورپذیری، اطمینان­پذیری، انتقال­پذیری و تصدیق پذیری معرفی شد. آن­ها برای افزایش اعتبار این تکنیک را طراحی کردند که شامل 5 استراتژی می باشد:1- حضور طولانی در میدان و مشاهده مداوم و چندبعدی کردن روش 2- گفتگو با همالان  افرادی که مستقیم در پژوهش درگیر نیستند 3- پژوهش در قالب استقرایی 4- مناسب بودن مبنای داوری و تفسیر و ارزیابی آن 5- کنترل توسط اعضا. در پژوهش حاضر برای کسب اطمینان از صحت داده­ها، منابع و روش گردآوری داده­ها از سه تکنیک بهره برده شد:1- ارزیابی توسّط اعضا که از مشارکت­کنندگان درخواست گردید تا یافته­های نهایی را  مطالعه و دیدگاه خود را اظهار کنند، 2- مقایسه تحلیلی که طی آن به داده­های خام رجوع و با ساخت بندی نظریه مقایسه به اقدام آمد و 3- استفاده از روش ممیزی که طی آن چند متخصص و روش­شناس کیفی روند کدگذاری، مفهوم‌سازی و استخراج مقولات را بازبینی و بازرسی کردند.

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه