دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مطالعه روایی و اعتبار تست هری در کشور هندوستان توسط سازنده آزمون دکتر هری انجام شده می باشد. برای ساخت سیاهه استرس هری بر پایه متون چاپی مرتبط و تبادل اطلاعات با کارشناسان در این زمینه قرار بر این شد یک سیاهه برای اندازه گیری استرس با 5 مقیاس ساخته شود. که از 128 سال اولیه تهیه شده نهایتاً 66 سوال باقی ماند.برای اثبات اعتبار آزمون گشتاور حاصلضربی ضریب همسانی درونی توسط فرمول اسپیر من براون 0.74 محاسبه شد.و ضریب همبستگی پیش آزمون – پس آزمون 0.79 بود و همسانی درونی زمانی 0.88 بود. برای اثباتروایی HSI ، روایی درونی سوالات به 5 استاد روان شناسی ارائه شد که به مقدار کافی قدرت تشخیص و تجربه در منطقه داشتند. آنها تمامی سوالات را خواندند و سطح استرس را به دقت تعیین کردند .

در پژوهش پیش رو در پی دریافت این موضوع بودیم که :

  • آیا پرسشنامه استرس از همسانی درونی کافی برخوردار می باشد؟
  • پرسشنامه استرس هری از چه عواملی اشباع شده می باشد
  • آیا پرسشنامه استرس هری با پرسشنامه GHQ-28 و زیر مقیاس های آن ارتباط دارد؟
  • نمرات پرسشنامه استرس چگونه در سطح شهر تهران توزیع میشود؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

  • استرس، کنش وری فرد در قلمرو اجتماعی، روان شناختی،جسمانی و خانوادگی را دچار اختلال می کند. نارضایی حرفه ای،کاهش تولید، افزایش خطاها و تصادفات،تنزل سطح قضاوت،و کندی زمان واکنش را در پی دارد؛ بر اساس ایجاد تغییرات روانشناختی مانند افزایش تحریک پذیری، اضطراب، تنش،حالت عصبی و ناتوانی در مهار خود،روابط اجتماعی و خانوادگی را مختل می کند؛ در ایفای تأثیر حرفه ای یا پدریضعف و سستی به وجود می آورد؛ با تضعیف نظام مصون کننده بدن، فرد را مستعد ابتلا به بیماریها می سازد، کار آمدی وی را قبل و بعد از بروز بیماری کاهش می دهد و به افزایش بار تنیدگی کسانی که بایستی این غیبت ها و کم کاریها را آیا پرسشنامه استرس هری با پرسشنامه GHQ-28  و زیر مقیاس های آن ارتباط دارد؟

سوال فرعی

  • نمرات پرسشنامه استرس چگونه در سطح شهر تهران توزیع میشود؟

 

 

 پایان نامه پایان نامه مطالعه ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و ارتباط آن با پرسشنامه سلامت عمومی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه