تکه ای از متن پایان نامه :

 

زبان آموزان گروه شاهد مانند قبل به شیوه‌ی سنتی تکلیف می‌نوشتند. در انتها ترم پس آزمون املای کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن از زبان آموزان هر دو غیر وابسته‌ی T انجام شد و معلوم شد که در اوایل ترم که تکلیف زبان آموزان هر دو گروه به یک شیوه بوده، نمرات پیش آزمون زبان آموزان نیز در املای کلمات هم آوا در یک سطح بوده می باشد. سپس مجددا با استفاده از روش آماری آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، نمرات پس آزمون املای کلمات هم آوای زبان آموزان هر دو گروه با یکدیگر مقایسه شد و مشخص شد که تفاوت معنا داری میان میانگین نمرات پس آزمون املای کلمات هم آوای زبان آموزان دو گروه هست که این بدین معناست که بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling معرفی شده تاثیر مثبتی در یادگیری املای کلمات هم آوا داشته می باشد.

برای اینکه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات دارای حروف ساکن معلوم شود همان مراحلی که برای مطالعه تاثیر این بازی بر املای کلمات هم آوا طی شد، برای این جنبه از املا نیز تکرار شد و معلوم شد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون زبان آموزان هست و بازی آموزشی رایانه‌ای  Fun Spelling تاثیر مثبتی بر یادگیری املای کلمات دارای حروف ساکن دارد.

 

 

5-2- نتیجه گیری

 

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از انجام این پژوهش چند نتیجه می‌توان گرفت:

استفاده از بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling به کودکان ایرانی در یادگیری املای کلمات انگلیسی و حفظ هجی کلمات کمک می‌کند. زبان آموزانی که این بازی را به جای انجام تکلیف سنتی در خانه انجام دادند نسبت به زبان آموزانی که تکلیفشان رونویسی از روی دروس بوده نمرات بالاتری کسب کرده‌اند. این بازی در یادگیری کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلماتی که دارای حروف ساکن می‌باشند تاثیر مثبت داشته می باشد. زبان آموزانی که در طول ترم بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling را انجام داده بودند در مقایسه با زبان آموزانی که این بازی را انجام نمی‌دادند در امتحانات املا موفق‌تر بودند.

انگلیسی

5- مطالعه تاثیر استفاده از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای برای کمک به کودکان در جمله سازی 

 

 

 پایان نامه مطالعه تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی