تکه ای از متن پایان نامه :

 

های مربوط به پارادایم هوش هیجانی به مقصود پیش بینی و افزایش تاثیر شخصی در جستجوی این نکته اند که افراد چگونه هیجان های خود را درک می کنند ، می فهمند به کار می بندند و مهارت پیدا می کنند.

آگاهی از منشاء و خاستگاه هر یک از این نظریه ها ما را به درک این حقیقت رهنمون می سازد ، که چرا سازه ها و روش های به کار رفته برای سنجش این ویژگی ها در بین نظریه های اصلی متفاوتند. بر ایندر این بخش پیش از توصیف این دو الگو ( شامل تعاریف ، مقایسه ها و نقاط ضعف و قوت آنها ) به تصریحی که بعضی از مولفان ( مانند پتریدز[1] و فارنهام ، 2001 ) در متمایز ساختن این دو الگو از یکدیگر داشده اند می پردازیم.

1-21-2-2- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش

محققان و نظریه پردازان در شتاب برای ایجاد مقیاس ها یا اندازه گیری این سازه از تفاوت بنیادینی که بین کارآمدی بیشینه در مقابل کارآمدی متداول قرار داشت چشم پوشی کردند.( اکرمن و هگستد ، 1997 ؛ کرونباخ ، 1949 ، هافستی ،2000 ، نقل از پتریندز و فارنهام ،2001).

پس در حالی که بعضی از محققان ، به طراحی و استفاده از پرسشنامه های خود سنجی پرداختند. عده ای نیز آزمون های کارآمدی بهینه درهوش هیجانی را طراحی کردند. در هر حال فرض هر دو گروه این بود که همان سازه را عملیاتی می کنند. اما نکته در خور توجه آنکه ، این موضوع به اغتشاش مفهومی و گرد آمدن انبوهی از یافته ها منجر شد که معارض به نظر می رسند.(پتریندز و فارنهام،2001 )

شیوه ای که متغیر های تفاوت های فردی اندازه گیری می شد ( خود سنجی در مقابل کار آمدی بهینه ) اثری مستقیم بر عملیاتی کردن آنها داشت. پتریدز و فارنهام (2001 ) با درک این واقعیت، هوش هیجانی

[1]-Petrides & Furnham

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه