پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

وسیله می توانند هم امرار معاش کنند و هم تا زمانیکه اطفال در اختیار آنان می باشد از حمایت مالی دولت برخوردار شوند و فواید دیگر. آن چیز که مسلم می باشد نویسنده بدین وسیله می خواهد عقیده ای کاملاً مغایر با نظر حقیقی خویش چیز آیرونی را می سازد. به طوریکه  استفاده از عناصر و حالت های متضاد،  در این نوع آیرونی،  آن را به یک استفاده تازه از مفهوم تناقض می رساند که می تواند هدفهای یک هنرمند را برای مفهوم ناسازگاریهای مجموعه جهان نشان دهد. به تعبیر دیگر،  شاعر یا نویسنده در ضمن نوشتن اثری جدی،  هر از چندگاهی،  با دخالتهای مستقیم خود با لحنی شوخی آمیز،  به خواننده تفهیم می کند که حوادث و مسایل پیش کشیده شده چندان هم جدی نیست.

 اصطلاح آیرونی رمانتیک را نویسندگان آلمانی در قرن هجدهم و نوزدهم گسترش دادند. لودویک تیک[1]،  گوته،  هاینه[2] و نویسندگان بعدی شیوه ای را به کار بردند که در آن،  نویسنده ابهام موجود در اثرش را عامدانه با حضور سرزده خود در اثر خراب می کند. در این آثار،  گاهی نویسنده در اثر حاضر شده

[1]  Ludwig  Tec

[2] Heinrich Heine

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه