پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

در جامعه‌اي که وحدت ارزشي از بين برود، بشر با گروه‌هاي مختلفي سروکار دارد که در هر يک از آن‌ها يک نوع ارزش خاصي حاکم می باشد که گاه در گروه ديگر ارزش نيست و ارزش‌هاي رقيب بر پذيرش ارزش‌هاي والدين تأثير دارد (توکلي، 1378: 51). رويارويي ارزش‌ها در يک جامعه کثرت‌گرا که در آن بسياري از گروه‌هاي مختلف درصدد احراز هويت و تثبيت موقعيت خود در جامعه هستند، بیش‌ازپیش محسوس می باشد. گروه‌هاي منافع و گروه‌هاي فشار، گروه‌هاي ارزشي هستند. به اين معنا که مي‌خواهند حرف خودشان را در جامعه به کرسي بنشانند (نیک گهر، 1373: 295). در چنين شرايطي که در آن نسل فرزندان باارزش‌های متنوع و بعضاً متناقض روبرو مي‌شوند، فرصت‌هاي بيشتري در گزينش و انتخاب ارزش‌هايش دارند و از اين طريق شکاف در ارزش‌هاي نسل‌ها به وجود مي‌آيد.

2-2-1-5 تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل[1]

بر اساس تئوری زیمیل تمدن جدید حلقه­ها اجتماعی افراد را تغییر داده می باشد به‌طوری‌که بشر در جوامع پیشین در حلقه­های اجتماعی محدودی (مانند شهر، خانواده، خویشاوندان و دوستان) قرارگرفته بود و شخصیت ارزش‌ها، ایدئولوژی فردی در همین حلقه­ها شکل می‌گرفت؛ اما جهان جدید ازنظر اصل سازمانی و حلقه­های اجتماعی تفاوت بنیادین کرده می باشد. یک فرد می­تواند در تشکل­های مختلف عضو شود. بدون آن‌که هرکدام از این حلقه­ها تمامی شخصیت وی را در برگیرند. به عقیده زیمیل، با در نظر داشتن این­که در جهان جدید، تعلق­ها جدا از همدیگرند و افراد بیشتر می باشد، هر چه تعداد و عضویت فرد در تشکل­ها بیشتر باشد زمینه تشابه ارزشی بین فرد و جامعه بیشتر می­شود و بالعکس. از طرفی انشعاب تعلق گروهی یک نوع منحصربه‌فرد بودن و آزادی را بیدار می­سازد، وجود حلقه­های اجتماعی پیش‌شرط فردگرایی می باشد. به این لحاظ نه‌تنها بشر­ها نسبت به یکدیگر ناهمانند می­شوند، بلکه فرصت این را می­توان تبیین‌کننده رشد فردگرایی در دنیای جدید دانست. فردگرایی را به تزاید در نسل جدید سبب به وجود آمدن اخلاقیات و ارزش­هایی می­شود که تمام عرصه­های زندگی، ازجمله نمي‌دهد؛ درواقع برعکس، بررسي‌ها نشان مي‌دهند که نسل‌هاي جوان امروز نسبت به نسل‌هاي پيشين به مسائل اخلاقي بسيار بيشتر حساس هستند؛ اما آن‌ها اين ارزش‌ها را به سنت ربط نمي‌دهند يا شکل‌هاي سنتي اقتدار را به‌مثابه عامل تعيين‌کننده هنجارهاي شيوه زندگي نمي‌پذيرند. به عقيده وي به‌جای اينکه به دوره خودمان به‌عنوان يک عصر انحطاط اخلاقي بنگريم، منطقي می باشد که آن را به‌عنوان يک عصر انتقال اخلاقي در نظر بگيريم (گيدنز، 1379: 42 ـ 43).

2-2-1-7 رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت

در واپسين دهه‌هاي پايان قرن بيستم رونالد اينگلهارت در دو کتاب انقلاب آرام (1977) و تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صنعتي (1994) پديده شکاف بين نسل‌ها را در ممالک پيشرفته غرب موردبررسی تجربي قرارداد و آن را به‌خوبی نشان داد. وي در کتاب تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي بر اين اعتقاد بود که نسل بزرگ‌سال در برابر تغييرات بيشتر مقاومت

 GeorgeSimel.[1]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه