تکه ای از متن پایان نامه :

 

عده اي نيز سازمان را با داشتن جايگاه وفضاي فيزيكي تطبيق نموده و آنرا داراي هيئت مديره، بنا، جايگاه، سلسله مراتب، تقسيم‌بندى وظايف، ارتباطات و هماهنگى می دانند که همه براى رسيدن به هدف معيني، به‌طور قانونى گرد هم آمده‌اند. به عبارت ديگر، سازمان برخلاف”نهاد”، داراى محل خاص می باشد و حال آنکه نهاد در سراسر جامعة معينى پراکنده می باشد)میرزائیان، 1391).

تأثیر فناوري اطلاعات در سازمان

1- منابع ورودي

الف) منابع مالييا سرمايه كه منبع مهم ورودي می باشد، براي تأمين ساير منابع بسيار ضروري مي باشد.

ب) منابع انساني که بايد دانش، مهارت وتجربه لازم براي اجراي عمليات سازمانو فرايندتوليد(دانش و خدمات مرتبط)راداشته باشندتااطمينان حاصل شودكه نيازهاي مخاطبان تأمين خواهد شد.

ج) موادخام وعملياتي كه روي آن انجام ميگيرد اصلي ترين منبع ورودي درفرايند توليد مي باشد. در فرآیند آموزش و پرورش مقصود از مواد خام دانش آموزانِ ورودی می باشند.

د) برخي از مواد مانند انرژي، مستقيماً در توليد خدمات مورد استقاده قرار مي گيرد و برخي ديگر مانندخدمات حسابرسي، غيرمستقيم درفرايند توليدنقش دارند. اين مواد و خدمات معمولاً در قبال وجه ازسازمان هاي ديگر تهيه مي شود.

ه) اطلاعات که مقصود از آن اطلاعاتي استکه به محيط بيروني سازمان مربوط می باشد. اما در عين حال سازمان به اطلاعاتي در مورد منابع موردبحث مانندسرمايه، موادوكاركنان و دانش آموزان ونيز افرادمتخصص وهزينه لازم براي استخدام ويا آموزش آنها نياز دارد(صرافي زاده و علي پناهي، 1380).

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه