تکه ای از متن پایان نامه :

 

سیاسی و اجتماعی می باشد؛ الزاماً بایستی هم از نظریه‌های سیاسی و هم نظریه‌های جامعه‌شناختی و یا ترکیبی از هر دو استفاده کنیم.

اگر بخواهیم از دیدگاه اجتماعی به موضوع مشارکت بنگریم، بایستی یادآور شد که بشر بر حسب نیاز غریزی و درونی، علاقه‌مند به مشارکت و همکاری در کارهای اجتماعی و تعیین زندگی خود می باشد. که در این راستا برای شناخت و بر طرف کردن این نیاز‌ها لازم می باشد در این قسمت، به تفکیک به مهم‌ترین نظریه‌های اجتماعی و سیاسی که به مطالعه مشارکت و عوامل مؤثّر بر آن در بین شهروندان پرداخته‌اند، اشاره می‌شود:

صاحب نظران مکتب نوسازی مانند دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، لیپست، رابرت دال و هانتینگتن به تفکیک و فرق دو نوع جامعه سنتی و مدرن پرداخته‌اند. جامعه مدرن بر مبنای ویژگی‌هایی از قبیل داشتن یک اقتصاد پیشرفته، انواع تکنولوژی‌های جدید، سازمان‌های اجتماعی فرق یافته، ثبات و توسعه سیاسی، بالا بودن سطح تحصیلات، بهداشت و درمان و به‌طور اختصار همه آن چیزهایی که خوب تلقی می‌شوند، تعریف شده می باشد. بر مبنای این ویژگی‌های عینی و بیرونی، رفتار اجتماعی و طرز تفکر افراد نیز متناسب با آن شکل گرفته می باشد. مانند این ویژگی‌های رفتاری، مشارکت گسترده مردم در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در مقابل، جامعه سنتی قرار می‌گیرد که هنوز به سطح توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نرسیده می باشد و ویژگی‌های اقتصادی افراد نیز مستلزم مشارکت گسترده در امور سیاسی و اجتماعی نیست. تحقیقات متعدد انجام گرفته در قالب این مکتب گویای این مطلب می باشد که حرکت جامعه به سمت توسعه همه جانبه بوده و به دنبال پدید آمدن گروه‌های اجتماعی و اقتصادی جدید، اشکال جدید زندگی اجتماعی مانند مشارکت سیاسی نیز ایجاد می‌شود. پس گروه‌هایی از جامعه که بیشتر از مواهب توسعه مانند رفاه اقتصادی، تعلیم و تربیت، دسترسی به رسانه‌های گروهی، شهرنشینی برخوردار هستند، زمینه‌های مساعدتری برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی دارند. در ادامه به طرح نظریات صاحب نظران مکتب نوسازی می‌پردازیم.

1-9-3-2- دانیل لرنر

از تحقیقات لیپست در کتاب او با عنوان ” بشر سیاسی ” آمده می باشد. وی با استفاده از یافته‌های آماری در خصوص ویژگی‌های اجتماعی رای‌دهندگان و مشارکت کنندگان در فعالیت‌های سیاسی و طبقه‌بندی آن‌ها به دو گروه (مشارکت بالا و مشارکت پایین) به تدوین قواعد آن در زمینه علل شرکت در انتخابات می‌پردازد. 

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه