پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

آیرونی در کتاب “مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران” نوشته دکتر علی اصغر حلبی به این شکل تعریف شده می باشد: “معادل واژه طعنه یا طنز در زبان انگلیسی irony می باشد که از لحاظ لغوی به معنی ریا، تقیه و فریب کاری می باشد و در اصطلاح،  به کار بردن منظم یک واژه به دو معنی می باشد. و گفته اند که طنزگوی برای خود دو نوع شنونده یا خواننده فرض می کند: یک گروه که به ظاهر معنی یا معنی ظاهر فریفته می شوند و گروه دیگری که معنی پنهانی را می گیرند و همراه با فریبنده یا طنزنویس بر فریب خورده می خندند. “(حلبی،   1365: 92) سیما داد هم در کتاب “فرهنگ اصطلاحات ادبی” آیرونی را به معنای صناعتی در نظر می  گیرد که نویسنده یا شاعر بواسطه آن،  معنایی مغایر با اظهار ظاهری آن در ذهن متبادر می کند. به طور کلی طنز از نظر معاصران یک شیوه بلاغت می باشد و عبارت می باشد از مورد نظر قرار دادن چیزی و ابراز چیزی دیگر،  طنز یعنی اظهار یک مقصود در قالب سخنی که با آن تضاد دارد. به طور کلی آیرونی یکی از اصطلاحات نقد ادبی می باشد که معولاً وقتی اتفاق می افتد که از کلام،  معنای دیگری غیر از معنای اظهار شده بر آید که معمولاً این معنا وارونه یا مخالف کلام اصلی می باشد.در واقع آیرونی نوعی ایهام و دوپهلویی توام با طنز در کلام یا موقعیت می باشد. آیرونی به وارونه گویی،  وارونه نمایی،  ریشخند،  شوخی و … ترجمه شده می باشد. شاید

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه