تکه ای از متن پایان نامه :

 

از این تعاریف ، هوش اجتماعی را شامل توانایی سروکارداشتن با دیگران ،  دانش بین فردی ؛ بینش نسبت به حالت هاو صفات دیگران ، توانایی قضاوت صحیح درمورد احساسات ، خلقیات و انگیزش های دیگران  ؛ کنش وری اجتماعی موثر و مهارت رمز گشایی نشانه های غیر کلامی (استرنبرگ ، 2001به نقل از داوری،1386 )  دانسته اند.

اگر چه توسعه تعاریف اغلب به توسعه فعالیت های عملیاتی نیانجامیده می باشد . ؛ اما به هر حال این گسترش معنایی که در قلمرو هوش اجتماعی صورت گرفت به تولید اندیشه ای جدید انجامید اندیشه ای که بعدها هوش هیجانی نامیده شد. (شوارتز ،1990)

بی شک تعداد اصطلاحات نشان دهنده کوشش هایی می باشد که برای متمایز ساختن تعدادی از دیدگاه های کمتر سنتی هوش سنتی هوش از روی آوردهایی که بیشتر هوش انتزاعی یا نظری را دنبال می کنند صورت گرفته می باشد . (استرانبرگ و کافمن، 2001به نقل از داوری،1386 ).

4-15-2-2- دوره چهارم : 1997 1994

در این دوره گلمن ، روزنامه نگار علمی با انتشار کتاب پر فروش هوش کما بیش مشابه متون دانشگاهی موجب گسترش  بیشتراین سازه شد و شماری از مقیاس های شخصیت زیربه نام هوش هیجانی منتشر شدند.

(بلاک ، 1995) مفهوم « خود منعطف » را به جای هوش هیجانی به کار برد و اجزای اصلی آن را خود – نظم دهی هیجانی ، مهار سازش یافته برانگیختگی ها ، حس خود کارآمدی و هوش اجتماعی برشمرد(0داوری،1385)

 

 

 پایان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس بر كيفيت زندگي و شادكامي زنان يائسه

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه