تکه ای از متن پایان نامه :

 

لرنر[1]، اینکلس[2] و اسمیت[3]، لیپست[4]، رابرت دال[5] و هانتینگتن آمده می باشد.

 

2-3-2 مشارکت در لغت:

در زبان انگلیسی «Participation» به معنای مشارکت از ریشه «Part» به معنای قسمت و بخش گرفته شده که نزدیک به معنای پارتی می باشد. زیرا «Participation» سهیم شدن در کاری یا گرفتن بخشی از چیزی می باشد. تعریف فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت (Participation) را به عنوان «اقدام یا واقعیت شرکت کردن، بخشی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته می باشد (رهنما، مجید، ‌۱‌۳‌۷‌۷: ‌۱‌۱‌۵).

موسسه تحقیقاتی ملل متحد برای توسعه اجتماعی، مشارکت را «کوشش‌های سازمان یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم‌دهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی بعضی از گروه‌ها و جنبش‌هایی که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی اندیشمند دیگری بنام کائوتری[6] بسترهای مناسب برای مشارکت مردم را در چهار شرط اظهار می‌کند.
‌‌۱- ایدئولوژی مشارکت (بعد هنجاری) ‌‌۲- نهادهای مشارکتی (بعد سازمانی) ‌۳- اطلاعات کافی
‌۴- امکانات مادی و تخصصی لازم (کائوتری و دیگران، ‌۱‌۳‌۷۹: ‌۱‌۵‌‌۰- ‌۱‌۵‌۷).

در نظر پارسونز[7]، کنش بشر دارای سه بعد ارگانیستی، شخصیتی و فرهنگی می باشد که در این میان، ارگانیسم رفتاری به عنوان محرک‌های زیستی بشر تلقی می‌شود و وظیفه آن، انطباق با محیط می باشد. اما بشر با قرار گرفتن در محیط فرهنگی، ارزش‌ها را درونی می‌کند و دارای شخصیت می‌شود که او را به سوی هدف‌های خاصی هدایت می‌کند و نظام فرهنگی، نظام اجتماعی را با کارکرد یگانگی خود نظم می‌بخشد. وی

[1] Daniel Lerner

[2] Engels

[3] Smith

[4] Lipset

[5] Robert Doll

[6] Kaoteri

[7]Parsonz

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه