تکه ای از متن پایان نامه :

 

تئوري حسابداري چنين مي نويسد: در تدوين استانداردها معيار جامع، مفيد بودن اطلاعات می باشد.[1] تقريبا” بدون استثناء ادبياتي كه در اين زمينه هست موضوع مفيد بودن را به تسهيل در تصميم گيري مرتبط ساخته می باشد. در اتخاذ تصميم يكي از مهمترين نكات مورد توجه نتيجه تصميم می باشد كه به دليل ارتباطدر چهار چوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي قابليت پيش بيني به عنوان بخشي از ويژگي مربوط بودن مطرح شده و به توضیح زير تعريف شده می باشد:

كيفيت اطلاعات كه به استفاده كنندگان كمك مي كند تا احتمال پيش بيني صحيح نتايج گذشته يا حال را افزايش دهد.اطلاعات سود نيز به عنوان بخشي از اطلاعات حسابداري بايد توان پيش بيني استفاده كنندگان را افزايش دهد. به عبارت ديگر سودبايداز ويژگي قابليت پيش بيني برخوردار باشد.اهميت اين ويژگي سود زماني مشخص مي شود كه بدانيم، بسياري از سرمايه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آينده را به عنوان يك عامل مهم براي پيش بيني سود تقسيمي آينده مورد توجه قرار مي دهندو براي تعيين ارزش جاري سهام يا ارزش كل يك شركت، سود تقسيمي مورد انتظار آينده به عنووان يك عامل مهم مورد توجه سرمايه گذاران می باشد. حتي قابليت پيش بيني سود آينده شركت براي اعتبار دهندگان كوتاه مدت وبلند مدت نيزمورد توجه خاص می باشد. هر قدر پيش بيني سود آينده شركت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نيز از قابليت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئن تر خواهند بود.بنابراين انتظار از رقم سود، داشتن محتواي اطلاعاتي جهت كمك به پيش بيني سود آينده می باشد. از آنجا كه هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي تعريف شده می باشد، لذاتاثير ويژگي قابليت پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته می باشد (دیمیترو پولوس و آستیریو[2]، 2009).

۲-2-5-6) سودمندي ارقام حسابداری در پيش بيني رویدادهای آتی

[1]-American Accounting Association

[2]Dimitropoulos, P. and D. Asteriou

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه