دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار اول : مفهوم شناسي جرم کلاهبرداری

بند اول: تعريف لغوي

كلاهبرداري واژه فارسي و مركب از دو جزء « كلاه » و « برداري » می باشد. معادل فرانسوي آن

[1]« Escroqueniej» و معادل عربي آن « الاحتيال » يا  «النصب »[2] می باشد و در حقوق كشورهاي کامن لا به رغم اين كه واژه هاي «Fraud  » و « Cheat » به اين معنا به كار رفته می باشد. بطور دقيق با كلاهبرداري معادل نيست. در اين نظام حقوقي، بيشتر از عبارت « جرايم متضمن فريب »[3] استفاده مي شود كه شامل جرايم متعددي مانند كلاهبرداري و سرقت می باشد.

در فارسي كلاه به چيزي گفته مي شود كه از پوست، پارچه ، زربفت و غيره مي سازند و بر سر مي گذارند و پسوند « برداري » از فصل برداشتن به معناي بلند كردن و به دست گرفتن می باشد و در مجموع اين اصطلاح به معناي برداشتن كلاه از سر می باشد و در معناي  مجازي، به معناي دزديدن عقل از شخص می باشد و كلاه كسي را برداشتن به معناي فردي را فريب دادن و مال كسي را تصرف كردن و با به قصد عدم پرداخت از ديگري قرض گرفتن می باشد. كلاه بر سر كسي گذاشتن نيز به معناي گول زدن ، فريفتن و ربودن پول و مال ديگري می باشد. در نتيجه اصطلاح كلاهبرداري به معناي امروزي ، تحت عنوان « احتیال» مصداق جرم تعزيري تلقي شده می باشد و در عين حال به مصاديق مذكور هم اختصاص ندارد. با در نظر داشتن اين كه معناي لغوي اين واژه به بيماري، بلا و سختي می باشد و كلاهبرداري نيز به نوعي، موجب مشقت و زحمت مي شود كه به منزله بلا می باشد، در قوانين برخي كشورهاي عربي با استعمال اسم مسبب براي سبب از آن به « النصب » تعيين شده می باشد . ظاهرا اين اصطلاح در بين اهالي عرب زبان خوزستان رايج می باشد و ضرب استعمال آن در معناي حقوقي به دليل استفاده عرف باشد.[4]

[1] – کاتبی ، حسینقلی ،فرهنگ حقوقی فرانسه – فارسی ، نشر چهره تهران ، 1337

[2] – نر متون حقوقی کشورهای سوریه و لبنان واژه الاحتیال در متون حقوقی کشورهای مصر و کویت واژه النصب استعمال شده می باشد.

[3] – offiences involing deception

[4] – همان مأخذ ، ص 25

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران