تکه ای از متن پایان نامه :

 

در پاسخ گفته شده می باشد: «حديث رفع اثري را از بين مي‌برد كه اگر اكراه نبود آن اثر جاري مي‌شد. به عبارت روشن‌تر اگر شخص مكره نباشد و معامله را انجام دهد معامله اثر خواهد داشت .[1]

بنابراين اگر شخص مكره باشد، آن آثار به استناد حديث رفع برداشته مي‌شود؛ اما در دو فرض اخیر عقد براي عاقد اثري ندارد اعم از اين كه مكره يا مختار باشد. پس موضوعي براي حديث رفع نمي‌ماند تا آن را بردارد. پس معامله براي مالك اثر دارد؛ زيرا او مكره نيست.[2]

بدين ترتيب، كسي كه مكره می باشد، حديث رفع در مورد او جاري نمي‌شود؛ و كسي كه عقد نسبت به او اثر دارد، مكره نيست تا حديث رفع اثر را بردارد.

2- بر فرض ترديد، اصاله القصد جاري مي‌شود. يعني همان گونه كه در مورد فرد مختار اصاله القصد اجرا مي‌شود در مورد مكره نيز اعمال مي‌شود.[3]

اما اشكال اين پاسخ اين می باشد كه اصاله القصد از اصول عقلايي می باشد و بايد به قدر متيقن كه همان مورد اختيار می باشد اكتفا شود، بنابراين تنها پاسخ اول باقي مي‌ماند.

2-4- نظر تفصيلي :

اول- مكرِه موكل:

در صورتي كه مكرِه موكل باشد، اگر اكراه براي مثال بر بيع و نكاح تعلق بگيرد، هنگامي كه طرف ديگر عالم به وكالت باشد، از آن جا كه التزامات عقدي بر موكل می باشد، عقد صحيح می باشد، اعم از اين كه آگاه از اكراه باشد يا نباشد. اما اگر عالم به وكالت نباشد زیرا التزامات عقدي بر وكيل می باشد، به­واسطه اكراه اين آثار رفع مي‌شوند.[4]

3 .. همانجا.

4 .همانجا.

  1. 1. همانجا.

2.همانجا.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه